Provincie verbetert veiligheid N201

Regio - Begin maart 2020 neemt de provincie Utrecht maatregelen op de N201 bij Mijdrecht om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ter hoogte van de Eerste- en Tweede Zijweg worden twee verhoogde middengeleiders aangebracht, zodat voetgangers en (brom)fietsers veiliger en in twee keer kunnen oversteken.

In het programma 'Toekomst N201' zoekt de provincie Utrecht, samen met bewoners, gemeenten en organisaties naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de provinciale weg N201 te verbeteren.

De afgelopen maanden zijn bij de gemeente De Ronde Venen en bij de provincie Utrecht veel meldingen binnengekomen over de verkeersonveilige situatie bij de kruising met de Eerste en Twee Zijweg op het tracé tussen Mijdrecht en Uithoorn. Oversteken is moeilijk vanwege het drukke verkeer en de naast de weg gelegen busbaan.

Met het aanbrengen van twee verhoogde middengeleiders kan de onveilige situatie bij het kruispunt relatief snel en eenvoudig worden verbeterd. De middengeleiders zorgen ervoor dat voetgangers en (brom)fietsers veiliger en in twee keer de drukke weg kunnen oversteken. Als de kou uit de grond is en het niet te lang achter elkaar regent, kunnen de middengeleiders in maart worden aangebracht.

Naast deze maatregel voor de korte termijn wordt in het programma 'Toekomst N201' gekeken naar aanpassingen op het gehele tracé tussen Uithoorn en Vreeland om de leefbaarheid en de doorstroming te verbeteren. In alle plannen die ontwikkeld worden speelt verkeersveiligheid een belangrijke rol.

Meer (achtergrond)informatie over het programma 'Toekomst N201' is te vinden op www.toekomstn201.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg dan @werkaandewegutr dan op Twitter.


advertentie