Seniorenpartij stelt vragen over chaos fietsrekken

De Ronde Venen - De Seniorenpartij De Ronde Venen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de chaos bij de fietsrekken aan de Rondweg in Mijdrecht. De fractie heeft hierover in het afgelopen najaar al meerdere malen vragen gesteld aan het college.

De Seniorenpartij stoort zich eraan dat fietsen naast de fietsenrekken geplaatst en niet in de daarvoor bestemde vakken, terwijl er ruimte genoeg is in de rekken. Als antwoord kreeg de partij te horen dat eerst de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moest worden aangepast en dat dan pas kon worden gehandhaafd.

Inmiddels is de APV aangepast en van kracht per 1 januari jl. In die APV staat nu het volgende:

Artikel 5:12: het is verboden een fiets, bromfiets, gehandicaptenvoertuig of vergelijkbaar vervoermiddel, al of niet voor onmiddellijk gebruik geschikt, te parkeren als daardoor:
a. op een voetpad of trottoir de doorgang wordt verhinderd of belemmerd;
b. de veiligheid of de doorstroming van of het uitzicht voor het verkeer wordt gehinderd;
c. op of aan een openbare plaats hinder, overlast of schade ontstaat; of
d. voor een bewoner of gebruiker van het gebouw waartegen of waarvoor de fiets, bromfiets of vergelijkbaar vervoermiddel staat geparkeerd de doorgang of het uitzicht wordt belemmerd.

Het is de Seniorenpartij een doorn in het oog dat fietsen nog steeds voor de trap naar het busstation worden neergezet en zo voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. De veiligheid van voetgangers komt hierdoor in gevaar.

Uit een aantal telmomenten blijkt dat er gemiddeld 39 fietsen buiten de stalling staan, terwijl er gemiddeld 87 plaatsen vrij zijn. 

De Seniorenpartij vraagt het college wanneer het maatregelen onderneemt om de vrije doorloop voor voetgangers te garanderen en deze zo nodig vrij te maken en te houden. Ook wil de fractie weten welke maatregelen het college voornemens is hiervoor in te zetten en wanneer deze worden uitgevoerd. Verder vraagt de fractie het college hoe het gaat bevorderen dat gebruikers in de toekomst hun fiets in de stalling plaatsen in plaats van daar buiten.

In september vorig jaar voerde de gemeente, in de persoon van wethouder Alberta Schuurs, nog actie om fietsers een handje te helpen bij het op de juiste wijze parkeren van hun fiets in de (toen) nieuwe fietsenrekken. 

Foto: Google Maps


advertentie