Innovatief geluidsscherm op N201 bij Vreeland

Regio - De provincie Utrecht gaat een innovatief geluidsscherm langs de N201 bij Vreeland plaatsen.

Het gaat hierbij om een zogeheten Whiswall. Hiermee wil de provincie proberen de geluidshinder voor circa 60 woningen en een basisschool te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.

Omgevingslawaai is niet goed voor de gezondheid. Daarom onderzoekt de provincie Utrecht in het programma 'Toekomst N201' naar mogelijkheden om de leefbaarheid rond de N201 te verbeteren.

De Whiswall maakt deel uit van het 'Actieplan Omgevingslawaai' van de provincie Utrecht, waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke- en landelijke gebieden.

Een van de locaties met veel geluidsoverlast is bij Vreeland. De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot.

Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte. De nieuwe en innovatieve Whiswall, van de Nederlandse onderneming 4Silence, is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft.

De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. De Whiswall is kleiner, compacter en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De Whiswall komt op het tracé bij Vreeland tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht. 

De provincie Utrecht wil inzicht krijgen in de effecten en bruikbaarheid van dit nieuwe product. Daarom zal samen met omwonenden, de gemeente Stichtse Vecht en de Dorpsraad Vreeland de situatie voor en na de plaatsing door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gemeten en gevolgd. Het gaat daarbij niet alleen om het ‘technisch’ meten van het aantal dB’s met apparatuur bij de weg en bij de huizen. Ook de subjectieve geluidsbeleving wordt via een enquête in beeld gebracht.

Kijk voor meer informatie over de Whiswall op is te vinden op https://4silence.nl/diffractor.

Op dit moment werkt de provincie Utrecht de plannen voor de Whiswall uit. Het plaatsen van de Whiswall gebeurt naar verwachting voor de zomer. Voorafgaande aan de plaatsing communiceert de provincie over de werkzaamheden die enige hinder zullen geven.

Meer (achtergrond)informatie over het programma 'Toekomst N201' is te vinden op www.toekomstn201.nl.advertentie