GroenWest: 'Meer doen voor middeninkomens'

Regio - Woningcorporatie GroenWest gaat meer doen voor middeninkomens. GroenWest ziet dat huishoudens met een middeninkomen steeds vaker in de knel komen op de woningmarkt. Koop is te duur en voor de sociale huur is het inkomen voor deze groep te hoog.

Daarom neemt de corporatie maatregelen om deze groep woningzoekenden te helpen bij het vinden van een passende woning. ‘In onze regio heeft zo’n 10 -12% een middeninkomen. We willen meer kansen creëren voor deze grote groep woningzoekenden, die nu tussen wal en schip vallen.’

De groep middeninkomens komt steeds meer in de knel op de woningmarkt. Koop is te duur, als er al een hypotheek verkregen kan worden. En voor de sociale huur is het inkomen juist weer te hoog. Dat zorgt voor allerlei suboptimale oplossingen voor deze doelgroep, met vaak hele hoge woonlasten.

De vraag aan corporaties, ook van huurdersvereniging Weidelanden, om ook deze doelgroep te helpen klinkt steeds luider. En het gaat niet om een paar huishoudens. In onze regio heeft 10-12% een middeninkomen (ca € 40.000 - € 50.000).

GroenWest heeft onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om deze groep woningzoekenden te helpen met extra aanbod. Directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest licht de maatregelen toe: “Wij willen een groot deel van onze vrije sectorhuurwoningen met korting verhuren, zodat deze toegankelijk en betaalbaar worden voor deze groep. Zo hebben we kort geleden een vrije sectorhuurwoning die eerst € 1.000 per maand kostte, nu voor € 835 verhuurd aan een huurder met een middeninkomen, die een sociale huurwoning achterliet. En daarmee kan die sociale huurwoning weer verhuurd worden aan een kandidaat met een passend inkomen."

Verdooren vervolgt: "Daarnaast willen we bij nieuwbouwprojecten naast sociale huurwoningen ook een deel vrije sectorhuurwoningen bouwen en gaan we de vrije ruimte binnen de woningtoewijzingsregels meer benutten.”

Huurdersvereniging Weidelanden is blij dat GroenWest meer gaat doen voor middeninkomens. Eerder trokken zij hierover aan de bel bij GroenWest.

Voorzitter Jan Peltenburg: “Huurders met een middeninkomen kunnen vaak geen kant op: ze maken op basis van hun inkomen weinig kans op een sociale huurwoning en de stap naar een koopwoning of een vrije sectorhuurwoning is te groot. Wij worden hier regelmatig over benaderd door onze achterban.”

Ook tijdens een themabijeenkomst over middeninkomens die GroenWest en de huurdersvereniging afgelopen najaar organiseerden, maakten huurders duidelijk dat er dringend behoefte is aan oplossingen. “Wij zijn heel blij dat GroenWest nu maatregelen gaat nemen”, aldus Peltenburg.


advertentie