PvdA/GL stelt vragen ontwikkeling fort Abcoude

Abcoude - De gemeenteraadsfractie PcdA/GroenLinks (PvdA/GL) heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkeling van het Fort bij Abcoude.

Recent heeft de gemeente een vergunning verleend voor de kap van twaalf bomen voor de aanleg van een parkeerplaats bij de Jeu de Boulesvereniging in Abcoude. De reden hiervoor is dat deze plekken nodig zijn voor de toekomstplannen op het Fort bij Abcoude. Voordat deze plannen echter kunnen doorgaan, moet eerst een nieuw bestemmingsplan voor het Fort worden vastgesteld. 

PvdA/GL-fractievoorzitter Pieter Kroon: “Er worden nu bomen gekapt en een nieuw  parkeerterrein aangelegd, voordat besloten is wat er op het Fort mag komen. Dat is wat PvdA/GroenLinks betreft de omgekeerde volgorde. Eerst moet duidelijk zijn wat er op het Fort gaat gebeuren, dan kan de aanleg van een parkeerterrein pas aan de orde zijn. Laat staan dat we daar nu al bomen voor gaan kappen. Daarover hebben we dan ook schriftelijke vragen gesteld.”

Bijna drie jaar geleden zijn bijeenkomsten geweest met inwoners over de toekomst van het Fort Abcoude. Hieruit is destijds een zogenaamd ontwikkelkader voortgekomen, waarin staat welke ontwikkelopties er voor het fort mogelijk zijn. 

Vervolgens heeft Natuurmonumenten, dat sinds 2006 eigenaar van het Fort is, ondernemers gevonden die hierin willen investeren, onder de naam Kool Geit Wolf (KGW). Zij hebben plannen voor een hotel, een restaurant en mogelijk een bierbrouwerij.

Sindsdien bleef het lang stil, totdat enige ophef ontstond doordat Natuurmonumenten de Stichting Fort Abcoude de wacht aanzegde voor wat betreft hun activiteiten op het Fort. Zo moest het museum verdwijnen omdat deze ruimte nodig is voor de plannen van Kool Geit Wolf en hun rondleidingen moesten voortaan onder de vlag en voorwaarden van Natuurmonumenten.

Voordat nieuwe ontwikkelingen echter mogelijk zijn, moet er eerst een nieuw bestemmingsplan komen, zo bleek uit de beantwoording van eerdere vragen van D66. Het is dan ook vreemd dat er nu al een nieuwe parkeerplaats wordt aangelegd, terwijl nog niet bestemd is wat er op het fort aan activiteiten mag.

Deze nieuwe parkeerplaats is voorzien vlak voor de Jeu de Boulesvereniging op grond van de gemeente. Voor dit parkeerterrein met 38 plaatsen moeten 12 bomen wijken. Nu er al een vergunning is verleend om deze bomen te kappen en er geen voorwaarden zijn opgenomen om deze te herplaatsen, of te herplanten, zullen deze 12 bomen niet op de nieuwe parkeerplaats terugkomen.

PvdA/GL vindt dat bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven, en anders tenminste herplant moeten worden.

In schriftelijke vragen aan het college van B&W vraagt PvdA/GL of het college bereid is de aanleg van de parkeerplaats uit te stellen tot dat er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Ook vraagt de fractie om bij aanleg van het parkeerterrein deze zo groen mogelijk, met behoud van de 12 bomen, in te richten. Als dit echt niet mogelijk is, moet verplaatsen of herplanten elders in het dorp mogelijk zijn.

Als laatste wil de fractie weten hoe het college voornemens is omwonenden in het verdere proces te betrekken, zodat er geen sprake kan zijn van verrassingen en er alleen nog bezwaar en
beroepsmogelijkheden voor hen open staan.

Klik op de link onder dit artikel om de vragen van PvdA/GL te lezen.


advertentie