Provincie naar ministers voor financiën gemeenten

Provincie naar ministers voor financiën gemeenten

Regio - De provincie Utrecht wil in gesprek met de minister van Binnenlandse zaken en met de minister van Financiën over de financiële gezondheid van de 26 gemeenten in de provincie. Dat schrijft het college van Gedeputeerden aan minister Hoekstra van Financiën en minister Knops van Binnenlandse Zaken. Volgens het college redden de gemeenten het niet zonder structurele extra middelen vanuit het Rijk. 

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Strijk blijkt uit de beoordeling van de gemeentelijke begrotingen, dat veel gemeenten financieel onder druk staan. De provincie beoordeelt elk jaar de begroting van alle gemeenten binnen de provincie. Daaruit is naar voren gekomen dat deze met grote moeite sluitend zijn gemaakt. 

Gedeputeerde Robert Strijk: “Ondanks dat geen enkele gemeente in de provincie onder preventief toezicht hoeft te worden gesteld, geeft de beoordeling van de begrotingen een duidelijke verslechtering van de financiële situatie bij veel Utrechtse gemeenten te zien”.

Volgens het provinciebestuur zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo vallen de inkomsten uit het gemeentefonds tegen. Het Rijk geeft namelijk minder uit dan begroot en op grond van de zogeheten trap op-trap af-systematiek, leiden dit automatisch tot minder geld voor de gemeenten uit het gemeentefonds. 

Daarnaast vallen in veel gemeenten de lasten binnen het sociaal domein hoger uit dan eerder (meerjarig) is begroot. Tot slot speelt ook de opschalingskorting een rol in de teruggang van inkomsten uit het fonds. Bij elkaar heeft dit geleid tot een substantiële verslechtering van de financiële positie van veel gemeenten.

Bij de jaarlijkse beoordeling door de provincie, blijkt onder meer dat gemeenten uitgaven uitstellen en investeringen doorschuiven. Ook zijn meerdere gemeenten genoodzaakt de onroerende zaakbelasting met meer dan de inflatie te verhogen en bezuinigingen door te voeren.

Robert Strijk nodigt de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken uit om in gesprek te gaan met de provincie Utrecht (en andere provincies). Met deze brief, sluit de provincie zich aan bij een vergelijkbare oproep vanuit andere provincies. advertentie