CDA vragen over gekapte bomen en herplantplicht

De Ronde Venen - CDA-gemeenteraadslid Coos Brouwer wil van het college van B&W weten hoeveel bomen zijn gekapt vanaf begin 2019 tot nu. Ook wil hij weten hoe het staat met het voldoen aan de herplantplicht. Hij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Coos Brouwer: “Als CDA hebben we daar vragen over gesteld. De gemeente heeft ruim 26.000 bomen in de openbare ruimte in eigendom en beheer. Een boom is meer dan een zaagobject en
we zijn niet tegen het kappen van bomen die een gevaar vormen. Er zullen vast goede redenen voor de kapvergunningen zijn. We vragen opnieuw aandacht voor het belang van bomen. Bomen hebben niet alleen een belangrijke rol als het gaat om de belevingswaarde van de omgeving. Het belang van bomen zit ook in de verademing van de luchtkwaliteit", aldus Brouwer.

Volgens Brouwer kan “iedereen (...) constateren dat er veelvuldig melding wordt gemaakt van het
verlenen van kapvergunningen voor bomen in de gemeente De Ronde Venen. Maar hoe staat het de herplantplicht om de boomstructuur in stand te houden ? Daarover wordt veel spaarzamer bericht door de communicatieafdeling van de gemeente. Er is een Groenbeleidsplan en sinds eind 2018 hebben we ook de beleidsnotitie “Omgang met bomen”.

Brouwer: “Is de huidige stand van zaken in overstemming met de woorden op papier? We willen van het college weten hoeveel bomen er per kern gekapt zijn en hoe het in de afzonderlijke kernen staat met de herplantplicht."

Brouwer wil verder dat wanneer er sprake is van een achterstand in de herplantplicht, de gemeente een overzicht met een realistisch tijdpad opstelt om die achterstand in te lopen.

Volgens Brouwer is “elke boom (...) belangrijk voor het ecosysteem en (heeft) iedereen er recht op om te wonen in een wijk met mooi groen.”


advertentie