Dura Vermeer legt Uithoornlijn aan

Regio - De Vervoerregio Amsterdam gaat de overeenkomst voor de aanleg van de Uithoornlijn aan met Dura Vermeer. Deze aannemer wordt verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het ontwerp en de daadwerkelijke bouw van de nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Zuid en het centrum van Uithoorn.

De nieuwe tramlijn, die vanaf 2024 drie Uithoornse haltes aandoet, krijgt lijnnummer 25 en draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de regio. 

De aanbesteding voor de aanleg van de Uithoornlijn duurde ongeveer een jaar en werd begeleid door de gemeente Amsterdam, Metro en Tram. Er is gekozen voor een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog, waarbij de aannemers hun kennis en ervaring met dergelijke complexe infraprojecten toe konden passen bij de Uithoornlijn.

De gemeente Uithoorn, de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam selecteerden gezamenlijk de winnende partij door de inschrijvingen te beoordelen op de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dura Vermeer had in haar plan van aanpak onder meer aandacht voor de beheersing van het ontwerpproces, de uitvoering en de planning. Maatregelen om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het OV tijdens de aanleg van de tramlijn te beperken wogen zwaar mee in de beoordeling.

De bouw van de Uithoornlijn start naar verwachting in 2021. Als alles volgens planning verloopt, rijdt de eerste reizigerstram in 2024 door Uithoorn. Dit jaar werkt de aannemer het ontwerp uit en starten de voorbereidende werkzaamheden.

Eind januari deelde de Vervoerregio Amsterdam het voornemen tot gunning  met de vier aannemers die deelnamen aan de aanbestedingsprocedure. Gedurende de wettelijke rechtsbeschermingstermijn die daarop volgde maakte geen van de verliezende aannemers bezwaar tegen de gunningsbeslissing.

Vertegenwoordigers van de Vervoerregio Amsterdam en Dura Vermeer ondertekenen 11 maart a.s. in het bijzijn van de projectpartners – de gemeenten Uithoorn en Amstelveen, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en GVB - de overeenkomst.


advertentie