Gemeente € 1,5 miljoen in 't rood door jeugdzorg

De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen loopt over 2019 tegen een financiële tegenvaller aan van € 1,5 miljoen. In een persbericht hierover wijt de gemeente de tegenvaller aan hogere kosten voor de jeugdzorg.

Bij een grote meerderheid van de gemeenten in de provincie Utrecht zijn de uitgaven binnen de
jeugdzorg hoger dan de inkomsten die daarvoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Dit
schreef de provincie Utrecht onlangs in een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën.

Net als haar buurgemeenten heeft ook gemeente De Ronde Venen meer kosten voor jeugdzorg dan vooraf begroot was. Het gaat in totaal om € 1,5 miljoen in 2019. 

Wethouder Kiki Hagen: “De gemeente heeft met de komst van de jeugdwet in 2015 de
verantwoordelijkheid voor de zorg van onze jongste inwoners. Wij zien nu dat we meer kinderen helpen en dat de zorg dichterbij is, een goede zaak. Tegelijkertijd zien we dat er steeds complexere duurdere zorg nodig is en dat de kosten voor de zorg in het algemeen stijgen." 

De wethouder zegt dat het een taak van de gemeente is "om juist de zware zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen we door inzichtelijk te maken waar de meeste zorg voor nodig is en daar gepaste voorzieningen voor te treffen. Denk bijvoorbeeld aan weerbaarheidstrainingen en ondersteuning op scholen als leraren vragen hebben over zorg.”

Wethouder Alberta Schuurs: “Het is enorm vervelend dat de gemeente meer kosten voor jeugdzorg heeft dan vooraf begroot was. We doen er alles aan om in beeld te krijgen hoe we de kosten kunnen beheersen. We willen – in het belang van kinderen, gezinnen en professionals – de jeugdzorg blijven aanbieden die nodig is.”

Het college van B&W concludeert dat het nu zaak is grip te krijgen op de kosten en om dure jeugdzorg zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan ze doen door te analyseren waar de kosten precies vandaan komen en daar preventieve maatregelen op te zetten. Want dure jeugdzorg voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Onder aan de streep draagt preventie en eerdere ondersteuning bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in De Ronde Venen.

Welke gevolgen deze overschrijdingen hebben voor de gemeentelijke jaarrekening over 2019 wordt in het persbericht niet toegelicht. Ook wordt in het persbericht niet gesproken over mogelijke gevolgen voor de begroting 2020 en volgende jaren van de gemeente.

De tegenvaller van € 1,5 miljoen komt onverwacht en zal de gemeenteraad rauw op het dak vallen. Tot voor zeer kort namelijk hield wethouder Schuurs op vragen daarover vol dat de gemeente de kosten voor de (jeugd)zorg in de hand had, en dat van budgetoverschrijding c.q. tegenvallers geen sprake was. 

Over de beweringen van de wethouder ontstond twijfel, toen bleek dat in de buurgemeenten, soms aanzienlijke, budgetoverschrijdingen waren geconstateerd. Desondanks bleef wethouder Schuurs volhouden dat dat in De Ronde Venen niet speelde. 

De verschillende fracties in de gemeenteraad van De Ronde Venen hebben nog niet gereageerd op de tegenvaller.


advertentie