CU-SGP teleurgesteld door verwerpen Woonplan

De Ronde Venen - Vorige maand heeft ChristenUnie-SGP De Ronde Venen (CU-SGP) een plan ingediend om versneld betaalbare woningen voor zowel starters als senioren te realiseren in De Ronde Venen. De aanleiding hiervan was de behandeling van de nieuwe Woonstrategie van gemeente De Ronde Venen.

Dit CU-SGP-plan heeft de fractie via een motie in de raadsvergadering van 5 maart jl. voorgelegd. De meerderheid van de gemeenteraad wees, tot teleurstelling van CU-SGP, de motie af.

Het woonplan van de CU-SGP voorzag in een aantal maatregelen om versneld betaalbare huisvesting te realiseren, zoals (kleine) bouwlocaties binnen de bebouwde kom, tijdelijke woningen in de vorm van tiny houses en/of appartementsgebouwen, huurvrije grond en een spaarimpuls.

Bij de stemming de motie alleen steun van PvdA/GroenLinks, Lijst8Kernen en de Seniorenpartij.
“Kennelijk is de vrees voor het (ver)nieuw(ende) groter dan de woningnood voor onze starters en senioren” is de conclusie van fractievoorzitter Wim Stam.

Ook een ander voorstel van de fractie redde het niet. Het college wil een woningbouwfonds instellen, wat feitelijke een vereveningsfonds is. Daarmee kan via een afdracht bij kleine bouwprojecten, extra sociale woningbouw bij grote projecten gerealiseerd worden, zodat op totaalniveau de nagestreefde 30% sociale huurwoningen gerealiseerd kan worden.

CU-SGP stelde voor dat woningbouwfonds een 'Vereveningsfonds' te noemen en apart een Woningbouwfonds in te richten, dat gevoed kan worden met een (gedeeltelijke) afdracht van de winstgevende grondexploitaties. Met dat geld kunnen dan maatregelen gefinancierd worden om vooral starters extra te helpen een eigen woning te kopen. 

De wethouder vind de mogelijkheden van de huidige starterslening voldoende. Hij was dan ook niet bereid extra middelen voor de woningnood van eigen starters beschikbaar te stellen.

Volgens het persbericht van CU-SGP 'een teleurstellende uitkomst.' De fractie stelt dat 'als het om betaalbare woningen gaat, het niet aan de ChristenUnie-SGP liggen.'


advertentie