Onderzoek naar nieuwe verkeersstructuur Vinkeveen

Vinkeveen - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het idee voor een nieuwe verkeersstructuur in Vinkeveen nader te onderzoeken. Dit plan bracht het college van B&W begin februari van dit jaar naar buiten.

Het idee is gebaseerd op de invoering van eenrichtingsverkeer op de Kerklaan en Herenweg (o.a. voor verkeer naar de N201) en op de aanleg van een nieuwe weg ten noorden van de Julianalaan voor het verkeer dat van de N201 afkomt. Het idee is vorige week met direct omwonenden besproken. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

In het idee voor de nieuwe verkeerstructuur waren drie mogelijke tracés getekend voor de aanleg van de nieuwe weg. Na overleg met omwonenden is besloten het tracé dat het dichtst langs de woningen van de Julianalaan gaat te laten vervallen.

Het onderzoek wordt uitgebreid met een quickscan van de haalbaarheid van een nieuwe aansluiting op de N201 aan de westzijde van Vinkeveen.

Dinsdag 10 maart jl. heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen de ideeën voor de nieuwe verkeersstructuur nader te laten onderzoeken. De gemeenteraad neemt hier waarschijnlijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april a.s. een besluit over.

Ook stelt het college de raad voor de vier woningen tussen de Kerklaan en Julianalaan aan te kopen indien die mogelijkheid zich voordoet. De woningen moeten wellicht wijken als de nieuwe
verkeersstructuur werkelijkheid wordt. 

Het college stelt dat het idee voor de gewijzigde toe- en afvoer van verkeer op de N201 kansen biedt voor Vinkeveen. Het schept de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te verbeteren.

De voor dinsdagavond 17 maart aangekondigde informatiebijeenkomst bij De Vink aan de Herenweg 55 in Vinkeveen is i.v.m. de coronacrisis afgelast.

De foto laat het oorspronkelijke plan zien, voor de genoemde aanpassingen.


advertentie