Afval minder vaak opgehaald; heffing omhoog

Afval minder vaak opgehaald; heffing omhoog

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit houdt in dat dan evenveel energie wordt opgewekt als wordt uitgestoten. Een circulaire economie (kringloopeconomie) speelt hierin een belangrijke rol.

Door afval te zien als grondstof, kunnen uit ons afval grondstoffen worden gehaald voor nieuwe producten. Het goed scheiden van afval is hiervoor noodzakelijk. Het college van B&W stelt daarom maatregelen voor op het gebied van de ophaalfrequentie van restafval en gedifferentieerde tarieven.

Het college stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2021 de ophaalfrequentie van restafval in de gemeente te verlagen van eens per twee weken naar eens per vier weken. Ook stelt het college voor dat inwoners vanaf 1 januari 2022 op een andere manier gaan betalen voor het ophalen en aanbieden van afval. Vanaf die datum gaat de gemeente dan met een systeem van gedifferentieerde tarieven – ook wel diftar genoemd – werken. Het college legt beide voorstellen op 23 april a.s. voor aan de raad.

Met de invoering van gedifferentieerde tarieven betaalt de inwoner straks naast het basistarief alleen voor de momenten dat hij de grijze container aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse containers wegbrengt.

Wethouder Kiki Hagen: “Het is heel vanzelfsprekend om oude spullen naar de Kringkoop te brengen om een tweede leven te schenken. Maar het scheiden van afval is dit nog niet, terwijl het goed scheiden van afval zoveel oplevert. Daardoor hoeven we minder afval te verbranden én
kunnen we afval gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.”

Door goed te scheiden, kiest de inwoner zelf wanneer hij restafval aanbiedt en kan hij/zij daarmee dus besparen op haar/zijn afvalkosten. De gemeente streeft hierbij de landelijke ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) doelstelling na om 75% van het afval te scheiden en in 2023 te komen tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Op dit moment ligt dat percentage op 61 (2018) en op 181 kilo restafval per inwoner per jaar (2019).

De vierwekelijkse inzameling van restafval stimuleert de inwoner om zijn/haar afval zo goed mogelijk te scheiden.

Doordat de verwerkingskosten van afval vanaf 2021 fors stijgen, is het verhogen van de afvalstoffenheffing, ondanks deze maatregelen, onvermijdelijk. Het college kijkt naar maatwerk voor kwijtscheldingsgerechtigden en geïndiceerde mensen met medisch afval in geval van chronische ziekte (zoals incontinentieluiers en stoma afval). 

Kiki Hagen: ”Ik snap goed dat deze veranderingen impact hebben op onze inwoners. In het begin zal het wennen zijn om afval beter te scheiden, maar na verloop van tijd wordt goed scheiden ook een gewoonte.”

Na instemming van de raad, informeert de gemeente de inwoners ruim van te voren over de
andere manier van inzamelen.advertentie