Voedselbank sluit tot 16 april a.s.

De Ronde Venen - Voedselbank De Ronde Venen sluit haar deuren tot 16 april a.s. Vorige week donderdag verstrekte de voedselbank een dubbele portie voedsel aan haar 120 cliënten om daarmee twee weken te kunnen overbruggen.

Door een spontaan initiatief van lokale ondernemers, Het Chocoladehuisje, Jumbo Wilnis, Shopping Mijdrecht en de gemeente De Ronde Venen is afgelopen donderdag in no time een grote som geld bijeengebracht, zodat 120 waardebonnen van € 100 konden worden aangeschaft.

Met deze waardebonnen worden de voedselbankcliënten in de gelegenheid gesteld nog eens
twee weken, volgend op de eerder genoemde dubbele portie, door te komen. Dat betekent dat zij tot 16 april a.s. is voorzien van voedsel én de middelen om dat voedsel zélf aan te schaffen.

Voorzitter Kees Schouten: “Onze vrijwilligers behoren veelal zelf tot de risicogroep en zijn de kurk
waar we als voedselbank op drijven. Met deze inventieve maatregelen bieden we een pragmatische oplossing om de zorg en verantwoordelijkheid voor onze vrijwilligers en cliënten gestalte te geven.”

Bestuurslid Cliëntenzaken Karin Schrama: “Schrijnende gevallen en grote gezinnen gaan we met
maatwerk extra ondersteuning bieden. Zaterdag hebben we nog een mooie hoeveelheid
versproducten opgehaald bij AH Leicester omdat ze de winkel gaan verbouwen. Deze producten
zullen de komende twee weken door een kleine groep vrijwilligers op afroep aan de cliënten worden aangeboden.”

Secretaris Arie van Bergen: “Ook al werken we volgens de richtlijnen van het RIVM, deze tijdelijke
stop van vier weken met overbrugging, beperkt en verlaagt het risico voor vrijwilliger en cliënt. De spontane hulp en initiatieven van inwoners, lokale ondernemers en het gemeentebestuur doen ons beseffen dat we er in moeilijke tijden beslist niet alleen voor staan. Dat is hartverwarmend en daar maken wij als voedselbank een diepe buiging voor.”

Het bestuur van de voedselbank beoordeelt in de komende vier weken de coronacrisis voortdurend en zal naar bevind van zaken handelen voor de periode tot- én na 16 april a.s.


advertentie