Schiphol en LVNL: nieuwe maatregelen geluidhinder

Regio - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol hebben de afgelopen tijd gewerkt aan maatregelen om de geluidsoverlast in de omgeving van Schiphol te beperken en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Het programma hinderreductie van Schiphol en LVNL is inmiddels gepubliceerd op www.minderhinderschiphol.nl. Hier is te zien welke onderzoeken en maatregelen Schiphol en LVNL willen nemen om de hinder die in de omgeving ervaren wordt te verminderen. 

Kiki Hagen, wethouder Milieu van De Ronde Venen: “We zitten momenteel in een uitzonderlijke
situatie. Het vliegverkeer is drastisch afgenomen vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Toch wil ik u er op wijzen dat Schiphol u nu de gelegenheid geeft te reageren op hun plannen om de geluidhinder in de toekomst te verminderen."

Volgens de wethouder ondervinden inwoners van De Ronde Venen, los van de huidige situatie, in toenemende mate hinder van het vliegverkeer. Wat de blijvende impact is van de huidige maatregelen weet niemand. Hagen eindigt met "Maar u kunt wel uw wensen voor de toekomst kenbaar maken. Vandaar deze oproep om van die gelegenheid gebruik te maken.”

Op www.minderhinderschiphol.nl/maatregelen staat een kaart van de omgeving, waarin u op uw regio kunt klikken. Zodra u dat doet, ziet u links in beeld een overzicht van de hinderbeperkende maatregelen die voor uw omgeving interessant zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over het optimaliseren van een vliegroute, onderzoek naar hoger aanvliegen of maatregelen tegen hinder van nachtvluchten.

Schiphol en LVNL nodigen iedereen uit hun mening te geven over het programma met hinderbeperkende maatregelen als geheel. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de op 12 maart jl. gestarte www.minderhinderschiphol.nl/geef-je-mening

Schiphol en LVNL organiseren ook een aantal informatiebijeenkomsten op diverse plekken in de omgeving van Schiphol. De data en locaties hiervan worden tijdig bekend gemaakt op onder andere minderhinderschiphol.nl. Bij de exacte planning en invulling van deze informatiebijeenkomsten worden actuele ontwikkelingen rond het coronavirus zorgvuldig meegewogen.

Lees meer over de hinderbeperkende maatregelen op minderhinderschiphol.nl. Ook kan men contact opnemen met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol via www.bezoekbas.nl.advertentie