Noodwet voor digitaal vergaderen gemeenteraden

Regio - Het kabinet komt met een noodwet om gemeenteraden en Provinciale Staten te ontslaan van de verplichting om ook in de coronacrisis bijeen te komen. Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) wil de bestuursorganen tijdelijk de mogelijkheid geven digitaal te vergaderen en te stemmen.

De wet bepaalt nu nog dat politici fysiek bij elkaar moeten zijn.

Knops raadde raadsleden en Statenleden al eerder aan alleen bijeen te komen als dat “strikt noodzakelijk” is en de vergaderingen zo kort mogelijk te houden. Maar het coronavirus heeft in de tussentijd alleen maar meer om zich heen gegrepen en de maatregelen om de pandemie te beteugelen zijn alleen maar strenger geworden. 

“Met het oog op de vele gewichtige maatschappelijke opgaven is het van groot belang dat het openbaar bestuur zoveel mogelijk blijft functioneren”, vindt Knops. Hij komt “zo spoedig mogelijk” met een wijziging van de wet, die nu nog bepaalt dat de gemeenteraad en de Provinciale Staten alleen kunnen stemmen als ze fysiek in vergadering bijeen zijn.

Knops stelt wel als voorwaarde dat de vergadering en de besluitvorming openbaar te volgen blijft, bijvoorbeeld doordat burgers mee kunnen kijken via een videoverbinding.


advertentie