Van der Valk Hotel tijdelijk zorg-/herstelhotel

Breukelen - Het Van der Valk Hotel Breukelen wordt vanaf vrijdag 10 april a.s. tijdelijk ingezet voor de opvang van herstellende patiënten met het coronavirus (COVID-19), meldt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) op haar website. Zorgorganisatie Careyn zorgt samen met Utrechtzorg en collega-organisaties uit de regio voor de inzet van verplegend personeel.

In het hotel, dat in zijn geheel beschikbaar komt voor de opvang, zijn 217 kamers beschikbaar voor patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven of die herstellende zijn na een ziekenhuisopname.

Met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ zijn afspraken gemaakt rondom de bekostiging. Opvang van patiënten is alleen mogelijk na verwijzing van huisarts of ziekenhuis.

Vanuit de regio hebben verschillende organisaties zich de afgelopen weken aangeboden als opvanglocatie voor coronapatiënten. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zocht eerst binnen bestaande zorggebouwen naar een geschikte locatie, zoals in leegstaande vleugels en voormalig zorgvastgoed.

Voorzitter kerngroep Nicolette Rigter: “we zochten een grootschalige locatie zodat we verplegend personeel en beschermingsmaterialen efficiënt en veilig kunnen inzetten. En daarnaast wilden we het liefst een locatie die al enigszins was ingericht, om te zorgen dat we snel van start kunnen. Hotel Breukelen voldoet daaraan en is daarmee een geschikte locatie voor deze groep patiënten.”

General manager Nick Timmers van Van der Valk Hotel Breukelen: “door heel Nederland heeft het Van der Valk concern grote hotels staan, waar nu nauwelijks of geen activiteit plaatsvindt. Onze familie vindt het haar maatschappelijke plicht om bij te dragen aan de zorgvraag in deze tijden van crisis. In verschillende regio’s hebben we daarom onze hotels aangeboden. Wij zijn er trots op dat de keuze is gevallen op ons hotel in de regio Utrecht. Wij staan er klaar voor om samen met onze partners in de zorg de patiënten op een gastvrije wijze te laten herstellen na een zware periode in het ziekenhuis ”

Burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht: “Dit is een bijzondere tijd. De gevolgen van het coronavirus zijn in onze hele samenleving voelbaar. Dat vraagt om een onorthodoxe aanpak. Daarom begrijpen we dat de komst van het zorghotel nodig is. Het Van der Valk hotel is het eerste zorghotel in onze regio. Ik ben blij dat Hotel Breukelen hiervoor de ruimte biedt en wil hen hier een compliment voor geven. Met het zorghotel komt er een veilige tussenoplossing voor mensen die nog herstellend zijn van het coronavirus en nog niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Regionaal Overleg Acute Zorgketen, de GGD regio Utrecht, de Veiligheidsregio Utrecht, Careyn, Utrechtzorg en collega-zorginstellingen, Zilveren Kruis, VGZ en Van der Valk hiermee dan ook op zorgvuldige wijze een veilige, tijdelijke zorgoplossing realiseren.”

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ zijn inhoudelijk betrokken bij de realisatie van het zorghotel en zorgen voor de bekostiging. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “In nauw overleg binnen het ROAZ anticiperen we gezamenlijk op de zorg die in elke regio nodig is. Samen met de regionale zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars zetten we in op een gefaseerde opschaling van het zorgaanbod. Laten we hopen dat niet het volledige hotel nodig zal zijn, maar als dit straks wel het geval is dan zijn we daar klaar voor.”

Er is een projectorganisatie opgezet voor de voorbereidende logistiek en voor het tijdelijk management van het facilitair beheer van het zorghotel tijdens de huurperiode. De projectorganisatie zorgt voor de benodigde inzet van ondersteunend en verplegend personeel en zal hierbij gebruikmaken van de capaciteit van zorgorganisaties in de regio, zoals Careyn, Utrechtzorg en collega-zorginstellingen.

De randvoorwaarden rondom de zorg worden geleverd door Careyn (financiële afwikkeling, cliëntenadministratie, ICT, HRM). De gezamenlijke zorgorganisaties in de regio brengen deskundigheid op verpleegkundig, medisch en facilitair gebied in.

De kamers bieden een maximale capaciteit voor 340 patiënten. De hoop is natuurlijk dat de volledige capaciteit niet nodig gaat zijn. De komende weken wordt het tijdelijke zorghotel geleidelijk in gebruik genomen, nadat enkele aanpassingen zijn gedaan om het hotel geschikt te maken. Zo moest er bijvoorbeeld een alternatieve ingang worden gevonden voor de ontvangst van patiënten, omdat zij vaak op een brancard aankomen, die niet door de draaideur van de hoofdingang past. Indien nodig wordt het hotel ook ingezet voor patiënten uit verpleeghuizen en instellingen met het coronavirus die niet naar het ziekenhuis hoeven of herstellend zijn na een ziekenhuisopname.

De bewoners en ondernemers in de nabijheid van het hotel worden door de gemeente met een wijkbericht geïnformeerd. Ook de dorpsraden en wijkcommissies uit Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa worden geïnformeerd, net als de ondernemers die gevestigd zijn op de naastgelegen bedrijventerreinen.

Bewoners en bedrijven in de buurt van het zorghotel lopen niet meer risico op een besmetting met het coronavirus dan anderen. In het zorghotel worden de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig gevolgd. Het zorghotel is afgesloten voor publiek. Ook rondom het zorghotel zijn de landelijke maatregelen van kracht, dat betekent geen groepen groter dan 3 personen en 1,5 meter afstand bewaren. Hier zal handhavend worden opgetreden als de regels niet in acht worden genomen.


advertentie