Vragen Seniorenpartij over zorgpersoneel

De Ronde Venen - De Seniorenpartij De Ronde Venen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de situatie rondom de verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg met het oog op het coronavirus.

In het hele land zijn uitbraken van het Covid-19-virus in verpleeg- en verzorgingshuizen. De partij maakt zich, volgens haar persbericht, zorgen over de situatie in de verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeente.

Op dinsdag 14 april jl. heeft de partij vragen gesteld aan het college van B&W i.v.m. de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

De partij wil weten of het verzorgend- en verplegend personeel kan beschikken over voldoende
beschermend materiaal. Mocht dit niet het geval zijn, dan wil zij weten wat het college hieraan
heeft gedaan om dit te verbeteren.

Bovendien wil zij weten of het verzorgend- en verplegend personeel getest is en hoeveel personeel ziek thuis zit en of er dan nog wel voldoende personeel is om de bewoners te verzorgen.

Ook willen zij een overzicht hebben van het aantal besmette inwoners in verpleeg- en
verzorgingshuizen en hoeveel mensen daar inmiddels aan het virus zijn overleden. 

Gezien de grote problemen binnen de thuiszorg wil de Seniorenpartij weten of het college op de
hoogte is van deze problemen en of zij contact hebben gehad met de thuiszorgorganisaties en of
deze problemen op korte termijn kunnen worden opgelost. 

Door hiervoor aandacht te vragen hoopt de Seniorenpartij dat de situatie in de verzorgings- en
verpleeghuizen en de thuiszorg aanzienlijk zal verbeteren. Bovendien wil de partij dat het verplegend- en verzorgend personeel en de mensen werkzaam in de thuiszorg, zo snel mogelijk kunnen beschikken over beschermend materiaal dat hard nodig is om het werk veilig te kunnen uitvoeren dit om verdere besmettingen te voorkomen.


advertentie