500.000 DE-punten voor 1.800 pakken koffie

De Ronde Venen - Ook de Voedselbanken worden hard getroffen door de coronacrisis. Zij hebben te maken met de uitval van oudere vrijwilligers, minder aanvoer van voedsel, logistieke
aanpassingen en de verwachte groei van het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbanken.

Daarom is nu de landelijke publiekscampagne “Stay Safe en Geef’ gestart voor financiële donaties. Geld is hard nodig om de toename in de aanvragen voor voedselhulp op te vangen.

Ook de Voedselbank De Ronde Venen heeft te maken met deze problemen en ze is na een
tijdelijke sluiting, weer mondjesmaat geopend. Door inventieve maatregelen en steun van inwoners, gemeente en ondernemers kunnen de 120 cliënten namelijk de komende tijd op aangepaste wijze ondersteund worden.

Des te welkomer in deze lastige tijd was dan ook de ontvangst van maar liefst 1.816 pakken koffie deze maand bij Voedselbank De Ronde Venen. Deze donatie volgde uit de jaarlijkse December-actie van de Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen-Waverveen, Abcoude-Baambrugge en de Voedselbank om DE-punten in te zamelen en deze te verzilveren tegen koffie voor de voedselbank.

In onze gemeente is ook dit keer weer massaal gehoor gegeven aan deze oproep, en werden er maar liefst 500.000 DE-punten gedoneerd. De Lionsclubs willen al deze donateurs hartelijk bedanken voor hun gulle giften en de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie. 

Kees Schouten, voorzitter van de Voedselbank De Ronde Venen: “Door dit fantastische initiatief
kunnen de 120 gezinnen bij onze voedselbank voor ruim een half jaar van koffie worden voorzien. We danken opnieuw de Lionsclubs, al hun donateurs en Douwe Egberts daarom
van harte!”

Landelijk werden er maar liefst 65 miljoen DE-waardepunten ingezameld, die door de 20%-verhoging van Douwe Egberts, goed waren voor 134.000 pakken koffie voor de voedselbanken.

Koffie is met name een product waar de voedselbanken om zitten te springen. Koffie is een eerste “levensbehoefte’, maar is ook duur en bederft niet. Het komt daardoor maar zelden in het voedselpakket van de Voedselbanken terecht. Zeker in deze tijden is een ‘bakkie troost’ zeer welkom. 

Vanwege het wederom grote succes van de actie gaan de Lionsclubs deze aan het eind van dit jaar weer herhalen, dus begin maar weer te sparen!


advertentie