Bijzondere raadsvergadering i.v.m. corona

De Ronde Venen - Ook de gemeenteraad van De Ronde Venen heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Dit leidt er uiteindelijk toe dat komende donderdag een bijzondere gemeenteraadsvergadering plaatsvindt.

De gemeenteraad heeft de afgelopen weken zijn werkzaamheden in aangepaste vorm voortgezet. Vragen over raadsvoorstellen zijn schriftelijk afgehandeld en het presidium (waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd en waar onder andere de vergaderprocedure wordt besproken) is verschillende keren digitaal bijeen geweest.

Komende donderdag vindt er, voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis, een gemeenteraadsvergadering plaats. Dit gebeurt op een andere wijze dan gebruikelijk. Hierover zijn afspraken gemaakt in het presidium.

De vergadering is via de gemeentelijke website te bekijken. Inwoners kunnen de vergadering niet fysiek bijwonen.

Omdat vanwege de coronamaatregelen de gemeenteraad fysiek niet bijeen kan komen, heeft burgemeester Divendal, voorzitter van de gemeenteraad, in gezelschap van de griffier, afgelopen dinsdag 21 april jl. vastgesteld dat het quorum, het aantal raadsleden dat nodig is om te kunnen vergaderen, niet aanwezig was.

Meteen daarna heeft hij een nieuwe vergadering van de gemeenteraad uitgeschreven voor komende donderdag 23 april a.s. Dan hoeft geen quorum aanwezig te zijn en kan 'gewoon' vergaderd worden.

Tijdens de vergadering op donderdag 23 april wordt de gemeenteraad vertegenwoordigd door een raadslid vanuit de coalitie, Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter CDA, en door een raadslid vanuit de niet-coalitiepartijen, Wim Stam, fractievoorzitter CU/SGP.

Op de agenda voor die vergadering staan zogenaamde akkoordstukken, voorstellen waarmee de gemeenteraad kan instemmen zonder daarover opnieuw te debatteren. Vragen die er waren zijn schriftelijk beantwoord.

Zoals gezegd is de vergadering via de gemeentelijke website te bekijken. Ze begint om 19:30 uur. De agenda en stukken zijn te bekijken via de gemeentelijke website.

De vergadering wordt niet uitgezonden bij RTV Ronde Venen, omdat haar vrijwilligers zich ook aan de coronamaatregelen moeten houden en dus niet in de raadszaal aanwezig kunnen zijn.

Datzelfde geldt voor het gebruikelijke verslag op Twitter.


advertentie