N201 grondig op de schop

Regio - De provincie Utrecht gaat de N201 de komende jaren grondig op de schop nemen. Dit blijkt uit de 'Presentatie voorkeursvariant voor de N201'die de provincie heeft uitgebracht

Extra asfalt bij knelpunten, nieuwe fietstunnels en meer ruimte voor openbaar vervoer. De klus is een van de grootste infrastructurele projecten van de komende jaren in onze regio.

Sinds 2017 wordt onderzocht hoe de provinciale weg van Vinkeveen en Mijdrecht aangepakt kan worden. Files zijn daar aan de orde van de dag en dus is er voor vele miljoenen euro's een grootschalige opknapbeurt gepland. 

Eerder werd al bekend dat er geen verbreding komt, maar dat de knelpunten gericht worden aangepakt. Met de voorkeursvariant die nu op tafel ligt, wordt duidelijk hoe dat gaat gebeuren.

Het doel van het aanpakken van de N201 is de doorstroming op de weg te verbeteren en de bereikbaarheid van de aanliggende plaatsen te vergroten. Voor auto's worden daarvoor de kruisingen die verkeersdrukte veroorzaken aangepakt. 

De bocht langs Mijdrecht is een van deze knelpunten. Deze wordt in de voorkeursvariant vervangen door een nieuwe, rechtere weg. In dat deel van de N201 wordt de weg wel verbreed naar twee rijstroken in beide richtingen. Bij andere kruisingen, zoals bij het viaduct van de A2 en bij Vreeland en Amstelhoek komen meer opstelstroken.

Langs de hele N201 worden verder de fietsroutes verbeterd. De doorgaande route langs de N201 moet sneller, veiliger en comfortabeler worden. Zo staan er twee fietstunnels in de voorkeursvariant afgebeeld. Een zou in Vreeland moeten komen, een andere bij de kruising met de N212 (Ir. Enschedeweg). 

Ook worden nieuwe fietspaden aangelegd. Langs de Demmerikse brug komt een aparte fietsbrug te liggen. In die buurt wordt ook een nieuw fietspad doorgetrokken naar Loenersloot.

Het openbaar vervoer moet een belangrijkere rol krijgen op de N201. De provincie gaat kijken of in de nieuwe concessie van 2023 meer kortere en rechtstreekse verbindingen mogelijk zijn met de bus.

Het plan voor een treinstation bij Loenersloot wordt nieuw leven ingeblazen. Begin dit jaar werd een manifest ingediend bij Provinciale Staten om onderzoek te gaan doen naar een nieuwe stop voor de trein.

De provincie heeft nu zo'n onderzoek naar de mogelijkheden uitgezet. Wel worden de verwachtingen getemperd. Als de uitkomsten van het onderzoek positief zijn, is een nieuw treinstation Loenersloot in 2040 pas een feit.

De provincie meldt dat het participatietraject met de uitwerking van de voorkeursvariant zo goed als afgerond is. Gedeputeerde Arne Schaddelee gaat nu een voorstel voor Provinciale Staten schrijven.

In het najaar gaat de politiek stemmen over de miljoenen die aan de N201 moeten worden uitgegeven. Hoeveel geld het precies kost is nu nog onduidelijk.

Foto's: presentatie provincie Utrecht


advertentie