Nieuw Cultuur- en Erfgoedbeleid provincie Utrecht

Nieuw Cultuur- en Erfgoedbeleid provincie Utrecht

Regio - De provincie Utrecht heeft het nieuwe Cultuur- en Erfgoedprogramma 'Voor Jong & Altijd' gepresenteerd.

De provincie wil met dit nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen leren en genieten. Met ‘Voor Jong & Altijd’ geeft de provincie de komende vier jaar richting aan de cultuursector, omdat dit noodzakelijk is voor de continuïteit en financiële zekerheid van de partners. Juist in deze tijd waarin de impact van de coronacrisis op de cultuursector groot is. Op 3 juni a.s. wordt het beleidsprogramma behandeld in provinciale staten.  

Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma bouwt grotendeels voort op wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Dit zorgt voor een grote mate van continuïteit als het gaat om bibliotheek- en monumentenbeleid, de nominatie van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed en provinciale taken op het gebied van archeologie en cultuureducatie.

Nieuwe accenten worden gelegd op de herbestemming met maatschappelijke functie en verduurzaming van monumenten, cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en een hoogwaardig cultuuraanbod dat aansluit op de groei van de steden.

Het molenbeleid wordt vernieuwd en varend erfgoed en religieus erfgoed krijgen meer aandacht. De bijdrage aan de culturele infrastructuur wordt geïntensiveerd door versterking van het festivalbeleid, stimulering van talentontwikkeling en ontwikkeling van nieuw museumbeleid.

Bij cultuurparticipatie en de bibliotheken wordt de verbinding gelegd met de Sociale Agenda. Door bijvoorbeeld een financiële bijdrage van de provincie aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen, die van huis uit niet de kans hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten, toch muziek- of dansles volgen. 

“Ons cultuur- en erfgoedaanbod is van buitengewone kwaliteit. Het vormt onze identiteit en maakt onze provincie aantrekkelijk. Ik vind dat iedereen met cultuur kennis moet kunnen maken, de kans krijgen om mee te doen en zijn of haar talenten te ontplooien. Ook zorgen we voor een goede toegankelijkheid. Juist nu blijft het onze ambitie om, samen met onze partners, de culturele infrastructuur te versterken en goed voor ons cultureel erfgoed te zorgen. Zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst”, aldus gedeputeerde Cultuur en erfgoed Rob van Muilekom. 

Van Muilekom: “De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat niet al het voorgenomen beleid, op korte termijn, uitgevoerd kan worden. De reden dat ondanks deze onzekerheid de oorspronkelijke planning wordt gevolgd, is dat het voor onze partnerorganisaties belangrijk is dat zij zekerheid krijgen over hun bekostiging vanaf 1 januari 2021. Verder onderzoeken we wat nodig is om de provinciale cultuur- & erfgoedsector te ondersteunen in deze moeilijke periode. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen aanpassingen worden gedaan in het programma en de middelen.”

Foto: Landschap Erfgoed Utrechtadvertentie