Raadscommissies gaan weer vergaderen

De Ronde Venen - De partijen in de Rondeveense gemeenteraad zetten hun eerste stappen richting het normale politieke bedrijf. Voor het eerst sinds het uitbreken van corona komen de raadscommissies weer samen in de raadzaal van het gemeentehuis in Mijdrecht.

De commissievergaderingen vinden plaats op woensdag 13 en donderdag 14 mei vanaf 19:30 uur. Dat gebeurt in een bijzondere setting om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Zo wordt geen publiek toegelaten. Belangstellenden kunnen de vergadering toch live volgen via RTV Ronde Venen en via de website van gemeente De Ronde Venen.

Een andere maatregel is dat insprekers verzocht wordt hun bijdrage tevoren via e-mail aan te leveren. Dat kan door een bericht te sturen aan m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@derondevenen.nl en daarbij het onderwerp te vermelden.

In de voorbije periode heeft de Rondeveense gemeenteraad zijn werkzaamheden in aangepaste wijze voortgezet. Vragen over voorstellen zijn schriftelijk afgehandeld en het presidium (waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd) is verschillende keren digitaal bijeen geweest. Maar binnenkort vergaderen de commissies dus weer face to face.

Houd deze website in de gaten voor verdere informatie over de agenda van beide raadscommissies.


advertentie