'Plan verkeersstructuur Vinkeveen onderzoeken'

Vinkeveen - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het idee voor een nieuwe verkeersstructuur in Vinkeveen nader te onderzoeken. Dat is de kern van een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd.

Het voorstel wordt in de raadscommissie van 13 mei a.s. besproken. De vergadering is live te volgen via RTV Ronde Venen en via de gemeentelijke website. In verband met de coronamaatregelen kan publiek de vergadering niet bijwonen. 

Het idee voor een nieuwe verkeersstructuur is gebaseerd op de invoering van eenrichtingsverkeer op de Kerklaan en Herenweg, richting N201. Verkeer vanaf de N201 zou via een nieuwe weg ten noorden van de Julianalaan naar Vinkeveen kunnen rijden. Het college wil ook onderzoeken of een nieuwe weg ten westen van Vinkeveen hiervoor een alternatief is.

Wethouder Alberta Schuurs: ,,Een nieuwe verkeersstructuur in Vinkeveen is noodzakelijk om de Dorpsvisie Vinkeveen te kunnen uitvoeren. Deze is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld en samen met inwoners en ondernemers tot stand gekomen. Doel van de Dorpsvisie is onder andere de relatie tussen Vinkeveen en de Vinkeveense Plassen te verbeteren en de aansluiting op de N201 verbeteren. De nieuwe verkeersstructuur zorgt voor een betere verkeersafwikkeling in Vinkeveen en vergroot daarmee de leefbaarheid in het dorp.’’

Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de voortgang van dit onderwerp vertraging opgelopen. Een inloopbijeenkomst voor inwoners, die op 17 maart gepland stond, is afgelast. Als gevolg daarvan is ook de behandeling in de politiek uitgesteld.

In het voorstel dat nu naar de gemeenteraad is gestuurd vraagt het college om een budget van
€ 145.000 om de komende maanden een aantal onderzoeken te kunnen doen. Als de raad het budget ter beschikking stelt, wordt hier direct mee begonnen. Eind dit jaar moet dit gereed zijn.

Komende tijd wordt tevens gebruikt om te kijken hoe inwoners en ondernemers, rekening houdend met de coronamaatregelen, bij het idee voor een nieuwe verkeersstructuur kunnen worden betrokken. 

Het raadsvoorstel en de bijlagen zijn te vinden op www.derondevenen.raadsinformatie.nl.


advertentie