'Natuur onder druk op de Vinkeveense Plassen'

Vinkeveen - De Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen (DGV) maakt zich ernstig zorgen over de natuur op de Vinkeveense Plassen. De gemeente De Ronde Venen dreigt de natuur op de plassen volstrekt onvoldoende te beschermen.

De gemeente heeft decennialang gedoogd dat illegaal huisjes op de legakkers gebouwd werden. Deze grote aantallen illegale huisjes worden, als het nieuwe bestemmingsplan klaar is, gelegaliseerd en er mogen nóg meer huisjes gebouwd worden. Het lijkt erop dat de wet overtreden beloond wordt, schrijft DGV in haar persbericht.

Voor natuur denkt de gemeente te kunnen volstaan met een minimale strook met legakkers
waarin natuur voorrang krijg boven recreatie, de zgn. zone IV. DGV vindt dit volstrekt onvoldoende.

De Vinkeveense Plassen zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en grenzen aan Botshol, een Natura 2000-gebied met bijzondere natuurwaarden. Deze positie betekent dat in de plassen robuuste zones moeten komen waar niet of weinig gerecreëerd wordt en die door rust en inrichting een voor dieren en planten geschikte leefomgeving vormen.

Alleen zo bereiken en versterken we de broodnodige biodiversiteit en behouden we de kwaliteit op de Vinkeveense Plassen. 

De gemeente is verplicht om de natuurschade op de Vinkeveense Plassen -tegen hoge kosten- te compenseren met nieuwe natuurgebieden. DGV vreest dat deze, door illegale praktijken van legakkereigenaren veroorzaakte kosten, zullen worden verhaald op de inwoners van de gemeente. 

De Groene Venen heeft, gesteund door vijf zusterorganisaties, de gemeenteraad per brief
opgeroepen ervoor te zorgen dat op de Vinkeveense Plassen voldoende ruimte blijft voor
natuurontwikkeling en voor de bescherming van Botshol. Klik op de link onder dit artikel om de brief te lezen.

Kijk voor meer informatie op www.degroenevenen.eu


advertentie