CDA: 'zorgen over zonnen bij Vinkeveense Plassen'

Vinkeveen- Het prachtige weer de afgelopen week zorgde ervoor dat Rondeveners weer naar verkoeling op en rond de Vinkeveense plassen zochten. Op de zandeilanden en het water was het druk.

Gemeenteraadslid Simone Borgstede van CDA De Ronde Venen maakt zich zorgen: zij vraagt zich af of mensen uit De Ronde Venen deze zomer wel kunnen blijven varen, zwemmen en zonnen. “Wat als het straks zo druk wordt dat het onverantwoord is en de boel op slot gaat”, stelt het raadslid. Zij heeft hiervoor al eerder aandacht gevraagd tijdens een presidium-vergadering van de gemeente.

Maar het onderwerp staat nog niet op de prioriteitenlijst lijkt het. "Nu een plan maken zodat we
straks als het echt zomer is niet in de problemen komen" is de oproep van Borgstede.

Iedereen herinnert zich de warme zomer van vorig jaar. Ook toen was het al druk op de plassen.
Veel mensen zullen dit jaar, noodgedwongen, thuis vakantievieren en dan zal de druk op de
plassen flink toenemen. Door nu na te denken over hoe je met deze drukte kunt omgaan, zorgen
we ervoor dat straks zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de Vinkeveense Plassen.

Uitgangspunt is dat vooral ook mensen uit De Ronde Venen niet de dupe worden van bezoekers
van buiten. “Toen mijn kinderen klein waren ging ik ook graag met ze naar het strandje bij
Klinkhamer. Koelbox mee en een hele dag vertier” vertelt Borgstede. “Dat gun ik iedereen, maar in deze coronatijd is dat toch allemaal wat ingewikkelder. Vroeger zat je vaak op een warme dag
handdoek aan handdoek niet alleen hier, maar ook op zandeiland 1. Hoe kun je dan anderhalve
meter afstand nemen?”

Een serieuze vraag waar een serieus antwoord op moet komen. "We kunnen dit niet op zijn beloop laten en denken dat het wel goed gaat komen" aldus het raadslid. Hierover moet, samen met de Veiligheidsregio nagedacht worden en moet er een goed plan voor worden gemaakt.

Daarnaast zijn er allerlei digitale mogelijkheden beschikbaar. Volgens Borgstede bestaan er nu al verschillende apps voor zogeheten ‘crowdcontrol’, het beheersen van mensenmassa’s, die bijvoorbeeld worden ingezet bij festivals. Maar ook om te kijken hoe mensen bewegen tijdens grote evenementen. 

Goede techniek die gebruikt kan worden om ervoor te zorgen dat de Vinkeveense Plassen toegankelijk en veilig blijven deze zomer.

Borgstede geeft aan dat het niet alleen de Vinkeveense Plassen aangaat. In heel Nederland zullen lokale overheden en de veiligheidsregio's tegen dit probleem aanlopen. Hoe lossen anderen dit op? Misschien goed om ook een kijkje over de gemeentegrens te nemen en te zien hoe dat op de stranden of op de Veluwe gaat. Hier heeft men al meer ervaring met ‘crowdcontrol’.

Aangezien de gemeenteraad nog niet uitgebreid vergaderd heeft het CDA vragen gesteld aan het college van B&W.

Uitgangspunt is dat alle Rondeveners verantwoord moeten kunnen recreëren aan en op de Vinkeveense Plassen in de komende maanden en zo toch nog iets van een gezellige vakantietijd kunnen hebben. Er valt niet aan te ontkomen dat tijdig goed doordachte maatregelen genomen moeten worden om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk uit te sluiten voor recreanten.

Borgstede: "Daar hebben onze inwoners recht op."


advertentie