'Genoeg ruimte recreatie én natuur op Plassen'

Vinkeveen - Afgelopen maandag berichtten wij over de zorgen die Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen (DGV) heeft over de natuur op de Vinkeveense Plassen. DGV vindt dat de gemeente De Ronde Venen de natuur op de plassen volstrekt onvoldoende dreigt te beschermen.

Naar aanleiding daarvan ontvingen wij een reactie van de Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL). Deze is van mening dat op de Vinkeveense Plassen genoeg ruimte is voor zowel natuur als recreatie. 

De BVVL vindt dat er in De Ronde Venen al zeer veel natuurgebieden zijn, zoals Polder Demmerik, De Maricken, De Wilnisse Bovenlanden, Polder Groot Mijdrecht, Botshol en de Waverhoek, waarbij ze aantekent dat deze 'zogenaamde natuurgebieden' door de mens zijn gemaakt.

De BVVL zegt dat voor het einde van de vervening in 1975, al bepaald is dat de Vinkeveense Plassen niet ingepolderd gingen worden, maar dat de plassen een recreatie-bestemming moesten krijgen, maar dat de historische legakkers behouden moesten blijven.

De vereniging ziet elk jaar legakkers verdwijnen, waarbij het volgens de BVVL zeker de laatste jaren hard gaat, als gevolg van stormen, mede veroorzaakt door klimaatverandering. Daarbij komt volgens de BVVL dat de legakkers, niet onderhouden worden, waardoor stormen vrij spel hebben. Eigenaren van de legakkers wachten met onderhoud tot het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld is.

De BVVL wijst erop dat door de unieke wijze van baggeren in de plassen, het water rond de
legakkers diep is en de walkant kwetsbaar. Dit is dan ook de reden waarom het schoeien van de legakkers een zeer kostbare aangelegenheid is. 'Met een paar palen van 3 meter en een schotje
van 1,20 meter red je het niet', schrijft de BVVL.

De BVVL hoopt dat de gemeente erop toeziet dat het schoeien van de legakkers daadwerkelijk gebeurt. Mocht de gemeente denken dat eigenaren/huurders hun legakkers gaan onderhouden zonder dat zij deze kunnen gebruiken, dan heeft ze het mis. Eigenaren/huurders willen legaal op hun legakker recreëren in een fatsoenlijke blokhut. Pas dan zal volgens de BVVL in de cultuurhistorische legakkers geïnvesteerd worden en zullen zij voor de toekomst behouden blijven. De BVVL wijst erop dat zelfs in de MER te lezen is dat er dankzij de illegale bebouwing nog legakkers zijn.

De BVVL vindt het jammer dat de natuurlobby de bebouwing wil minimaliseren. De provincie Utrecht was volgens de BVVL al akkoord gegaan met 12% in zone II en 10% in zone III. De BVVL begrijpt daarom niet dat er nu bijna aan het einde van het proces een zone IV langs de Botshol geëist wordt. Als er een bufferzone verlangd wordt, dan kan deze volgens de BVVL ook binnen de grenzen van de Botshol liggen.

De BVVL vindt dat recreatie en natuur ten onrechte tegenover elkaar worden gesteld. Natuur mét recreatie is de énige formule waarbij de Vinkeveense Plassen kunnen overleven, volgens de BVVL.

De BVVL wijst de vergroting van de voorgestelde zone IV met als reden de licht- en geluidsoverlast voor de 'beestjes in de Botshol' af. Volgens de BVVL weet iedereen 'die ’s nachts op de plas is (...) door de hoeveelheid licht waar Amsterdam ligt.' Voor wat betreft het geluid wijst de BVVL erop dat er elke dag wel politie- en traumahelikopters over de Botshol vliegen, alsmede laagvliegende vliegtuigen van- en naar Schiphol.

De BVVL stelt voor dat de gemeenteraad, voordat deze een beslissing neemt over het nieuwe bestemmingsplan met beperkt recreatief verblijf op de Vinkeveense Plassen, eerst een bezoek brengt aan het Braassemermeer. Dit is, zegt de BVVL, 'een grote klotsbak met een hoge schoeiing er omheen om het land te beschermen.' Volgens de BVVL kan de raad dan zien 'hoe de Vinkeveense Plassen er in de toekomst gaan uitzien, als de legakkers niet onderhouden worden.'

Klik voor de volledige inspraak van de BVVL op de link onder dit artikel.


advertentie