CU-SGP teleurgesteld in college van B&W

De Ronde Venen - ChristenUnie-SGP (CU-SGP) is teleurgesteld door de reactie van het college van B&W op haar plan voor 480 tijdelijke woningen. Dat schrijft de fractie in een persbericht.

Begin april stelde de CU-SGP vragen aan het college over een plan voor 480 tijdelijke woningen. De reactie van het college hierop vindt men ronduit teleurstellend.

Terwijl honderden jonge starters zitten te springen om betaalbare huisvesting, lijkt dit college die noodkreet niet erg serieus te nemen, schrijft de CU-SGP. Het college stelt dat “er in Mijdrecht en Wilnis tot 2030 voldoende woningbouwlocaties beschikbaar zijn om in onze lokale woningbehoefte te voorzien”, maar gaat daarbij volledig voorbij aan het soort woningen waar behoefte aan is.

Vooralsnog bouwen we alleen het eerste deel van Marickenzijde vol met woningen, die voor starters onbetaalbaar zijn. En voor het tweede deel moeten de plannen nog uitgewerkt worden, terwijl jonge mensen juist nu een betaalbaar huis zoeken.

Daarbij is het argument over de verkeersdruk wat CU-SGP betreft nogal ver gezocht, per slot van
rekening worden in diezelfde omgeving de komende jaren nog ca 500 woningen toegevoegd. Voordat dit zover is kan het nog jaren duren, terwijl CU-SGP hier over een tijdelijk project praat.

Het meest bizarre argument is wat CU-SGP betreft het antwoord op onze vraag of het college dit project als kansrijk ziet. De reactie is “Gelet op het bovenstaande zijn er wel bedenkingen bij de noodzaak van dit initiatief en meerwaarde hiervan op de lange termijn”.

Naast het tegenspreken van de eigen woonstrategie, miskent dit college ook de behoefte van de vele honderden mensen (jongeren, maar ook statushouders of mensen in een echtscheidingssituatie) die nu op zoek zijn naar een betaalbare woning en bijvoorbeeld noodgedwongen uitwijken naar (illegaal) bewonen van recreatiewoningen.

Juist een tijdelijke betaalbare woonvoorziening nu kan helpen naar doorstroming naar een permanente woning in de toekomst. Dat was ook één van de basisgedachten van het Woonplan dat CU-SGP begin dit jaar lanceerde. 

Gezien de opmerking over het bedrijventerrein Mijdrecht in de beantwoording, vermoedt CU-SGP dat er andere argumenten voor het college meespelen om deze terughoudende houding te tonen. Het college schrijft namelijk “In dat kader heeft het college besloten te onderzoeken op welke wijze wij bedrijventerrein Mijdrecht in de toekomst uit kunnen breiden; aan de noord of de oostzijde. Het voorstel om het bedrijventerrein Mijdrecht uit te breiden en de wens om nader te onderzoeken hoe we dat gaan doen, leggen we naar verwachting in juli voor aan de gemeenteraad. De uitkomst hiervan kan consequenties hebben voor de toekomstige invulling van deze locatie.” Om vervolgens aan te geven “op zijn vroegst eind 2020 een uitspraak te kunnen doen over de wenselijkheid van dit initiatief.”

Kortom, de ChristenUnie-SGP is zeer teleurgesteld over deze reactie en het gebrek aan ambitie
van dit college om de acute woningnood van veel van onze inwoners te helpen oplossen.


advertentie