Utrechtse gemeenten delen hun BOA's

Regio - Voor de 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), waaronder De Ronde Venen, is het vanaf 15 mei jl. mogelijk gebruik te maken van de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van alle gemeenten in de regio. 

Daarvoor hebben de 26 burgemeesters een samenwerkingsovereenkomst getekend. Wanneer een tekort ontstaat in een gemeente, wordt gekeken naar de mogelijke inzet vanuit een andere gemeente.  

Voorzitter van de VRU Jan van Zanen: “Voor de handhaving van de noodverordening zijn boa’s elke dag aan het werk, samen met handhavers van de gemeenten en de politie. Zo helpen zij de verspreiding van het virus tegen te gaan. In onze regio is flexibele capaciteit van de boa’s nodig omdat in sommige gebieden, al dan niet tijdelijk, de handhavingsbehoefte groter is dan in andere gebieden. Mooi te zien dat alle burgemeesters deze onderlinge samenwerking steunen.”

Er wordt op dit moment met verschillende externe (overheids)organisaties gesproken of zij kunnen aansluiten bij de samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid medewerkers van die (overheids)organisaties ook in te kunnen zetten voor de handhaving van de noodverordening. Die inzet is mogelijk omdat bij sommige (overheids)organisaties handhavingstaken zijn weggehaald door de verschillende landelijke maatregelen.

Foto: gemeente De Bilt/RTV Utrecht


advertentie