Inwonerjury's voor meer betrokkenheid inwoners

De Ronde Venen - Om inwoners meer te betrekken bij het politieke besluitvormingsproces, wil het college van B&W inwonerjury's inzetten. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord van CDA, VVD en D66.

De coalitie benadrukt in haar coalitieakkoord ‘Met de blik naar buiten, verbindend, innovatief en ondernemend’ het belang van inwonerparticipatie. De raad verzocht met een motie de inzet van inwonerjury's uit te werken. Een inwonerjury bestaat uit een groep willekeurig geselecteerde inwoners die de raad adviseren bij belangrijke besluiten.

Na intern onderzoek naar participatie bij gemeentelijke projecten en een raadsbijeenkomst over Participatie en democratie, ligt er dan nu een voorstel over hoe de raad inwonerjury’s kan gaan inzetten, met het voorstel om de Transitievisie Warmte als eerste onderwerp aan een inwonerjury voor te leggen.

Wethouder Kiki Hagen: "In De Ronde Venen kun je spreken van betrokken inwoners bij het politieke besluitvormingsproces. Zo is het opkomstpercentage bij de verkiezingen al jaar en dag hoger dan 60%. Aanvullend hierop brengt het college nu de inwonersjury." Hagen geeft aan dat de gelote jury ondersteunend aan de gemeenteraad.

Wethouder Hagen: "De gemeenteraad kan complexe vraagstukken voorleggen aan die inwoners die er in hun dagelijks leven veel mee te maken krijgen. Het geeft verschillende inzichten op ingewikkelde dossiers. De steeds wisselende samenstelling van deze jury’s zijn een verrijking. Democratische vernieuwing in De Ronde Venen!"

Op verzoek van de raad verdiept een inwonerjury zich in een specifiek onderwerp, al dan niet met behulp van experts. Ze gaan vervolgens met elkaar de dialoog aan (deliberatie) en komen met een zwaarwegend advies aan de raad.

Hagen vervolgt: “Ik denk dat de Transitievisie Warmte een goed onderwerp is voor een inwonerjury. Het is een complex onderwerp met grote impact voor alle inwoners van De Ronde Venen. De wijze van invoeren van de transitie is een belangrijk besluit van de raad. Een advies van een goed geïnformeerde dwarsdoorsnede van de inwoners van De Ronde Venen kan de raad helpen dit lastige besluit te nemen. Maar het is uiteraard aan de raad of ze een inwonerjury hiervoor willen inzetten.”

De raad behandelt het voorstel aanpak Inwonerjury’s naar verwachting in de raad van 2 juli a.s. De commissiebehandeling vindt dan in juni plaats.

Het voorstel is t.z.t. op de website van de gemeente terug te vinden.


advertentie