RVB stelt vragen over dienstverlening banken

De Ronde Venen - Ronde Venen Belang (RVB) heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld, over de door haar geconstateerde afname van de dienstverlening door banken. Volgens RVB hebben de banken in de gemeente de mogelijkheid tot het afstorten van geld door ondernemers, geschrapt. Dit brengt ondernemers in problemen, zegt RVB. 

RVB constateert dat zich een nieuwe verschraling in het dienstverleningspakket van de banken optreedt. De fractie geeft aan dat het in Mijdrecht niet meer mogelijk is contant geld te storten. Hierdoor komt vooral de detailhandel in de problemen. Het levert ook op het gebied van veiligheid problemen op.

Ondernemers moeten nu om geld te storten naar bijvoorbeeld Woerden of Amstelveen. Ondernemers ervaren dit als een echt groot probleem, zegt RVB.

Gezien deze problematiek stelt RVB de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Bent u ervan op de hoogte dat het storten van contant geld voor ondernemers in Mijdrecht niet meer mogelijk is?
2. Bent u – nu het ook de ondernemers raakt – bereid uw invloed aan te wenden om de stortingsmogelijkheid weer in het leven te roepen?
3. Of ziet u dit, net als bij de geldautomaten, niet tot uw verantwoordelijkheid?

Nog niet zo lang geleden vroeg RVB, in een motie in de gemeenteraad, aan het college er bij Geldmaat op aan te dringen tenminste in de grote kernen één geldautomaat in de openbare ruimte beschikbaar te houden. Deze motie werd verworpen, mede doordat de betrokken wethouder aangaf dat dit geen verantwoordelijkheid van het college was.


advertentie