Werkzaamheden N201 eerder starten?

De Ronde Venen - Als het aan de CDA-fractie in Provinciale Staten van Utrecht ligt, wordt een groot aantal werkzaamheden, waaronder die aan de N201, naar voren gehaald. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie.

CDA-fractievoorzitter Derk Boswijk stelt in zijn vragen dat de coronacrisis er stevig in hakt. CPB en de EU voorspellen een grote neergang van de economische ontwikkeling in ons land.

Boswijk schrijft 'Een van de maatregelen die kunnen helpen de markt aan de gang te houden is voor overheden het naar voren halen van investeringsprojecten.' Volgens Boswijk zijn de financiële effecten daarvan te overzien, 'want het is een kwestie van naar voren halen van de kapitaalslasten in de begroting.'

Boswijk wijst op de provinciale investeringsplanning van onder andere mobiliteitsprojecten die als bron kunnen dienen om het investeringsbeleid naar voren te halen. Volgens Boswijk zijn er naast deze investeringsplanning 'ook nog andere zaken zijn die wellicht naar voren kunnen worden getrokken', zonder deze verder te preciseren.

De CDA-fractie wil het voorbeeld van de rijksoverheid volgen, die bezig is met een inventarisatie van mogelijke projecten.

Boswijk stelt dat delen van projecten waarvan de financiering nog niet rond is, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de N201, uitgevoerd kunnen worden. Een deelproject van die aanpassing van de N201, het strekken van de bocht bij Mijdrecht zou, in de visie van het CDA, naar voren gehaald kunnen worden. Boswijk: 'Er is namelijk in Mijdrecht bij omwonenden en ondernemers veel draagvlak voor de voorgestelde tracéverbetering.' 

De CDA-fractie vraagt vervolgens aan GS of het de visie van het CDA op dit gebied deelt. Ook wil de fractie een analyse krijgen van alle provinciale projecten of delen van projecten waarvoor het zinvol is die naar voren te halen.

Tenslotte vraagt de fractie aan GS of het met hen eens is dat het aanpassen van de bocht in de N201 bij Mijdrecht  bij uitstek zo’n deelproject is dat naar voren gehaald kan worden.


advertentie