Lintjesregen nu op 3 juli a.s.

De Ronde Venen - Mensen die dit jaar een lintje toegekend kregen, ontvangen dat nu op vrijdag 3 juli a.s. Dat meldt de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De ruim 3.000 gedecoreerden krijgen hun onderscheiding niet opgespeld, maar overhandigd in een etui. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten met het dan geldende maximum aantal mensen. Gemeenten die niet alle gedecoreerden en gasten tegelijk kunnen hebben, kunnen de uitreiking eventueel ook deels op 2 juli laten plaatshebben.

De gelukkigen zijn wel al in april, voorafgaand aan Koningsdag, op de hoogte gebracht en in de Staatscourant verschenen, maar uitreiken was toen helemaal niet mogelijk wegens het coronavirus.

'Met de uitreiking op 3 juli wordt ook gehoor gegeven aan de wens van vele gedecoreerden om de versierselen snel te ontvangen', aldus de Kanselarij.advertentie