Maatregelen voor betere afvalscheiding

De Ronde Venen - Op weg naar een klimaatneutraal De Ronde Venen voert de gemeente vanaf januari 2021 twee maatregelen door op het gebied van afval.

Ten eerste wordt per 1 januari 2021 restafval driewekelijks opgehaald in plaats van tweewekelijks. Ten tweede voert de gemeente per 1 januari 2022 een systeem van gedifferentieerde tarieven – ook wel diftar genoemd – in, waarbij de inwoners betaalt voor het aantal keren dat hij afval aanbiedt.

De gemeenteraad stemde afgelopen donderdag in met deze maatregelen.

Beide maatregelen sluiten aan bij de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Een gemeente waar net zoveel energie wordt opgewekt als wordt uitgestoten. Een circulaire economie (kringloopeconomie) speelt hierin een belangrijke rol en het belang van goed afval scheiden is groot.

“Door afval te zien als grondstof kunnen we uit ons afval nieuwe grondstoffen halen. Daardoor
verbranden we minder afval en stoten minder energie uit. Dit kan als de verschillende afvalstromen goed gescheiden zijn. En daar is nog veel winst te behalen”, aldus wethouder Duurzaamheid Kiki Hagen.

De verlaagde ophaalfrequentie stimuleert inwoners hun afval goed te scheiden. Hagen: “Als we ons afval goed scheiden, houden we vanzelf minder restafval over. Hierdoor is het ook minder vaak nodig om restafval op te halen. Inwoners die toch tussentijds hun restafval willen aanbieden, kunnen daarvoor natuurlijk – tegen betaling – terecht bij ons afvalbrengstation.”

Met de invoering van gedifferentieerde tarieven betaalt de inwoner naast het basistarief alleen voor de momenten dat hij de grijze container aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse containers wegbrengt. Door goed te scheiden, kiest de inwoner dus zelf wanneer hij restafval aanbiedt en daarmee kan besparen op zijn afvalkosten.

Bij het invoeren van een systeem met tariefdifferentiatie kan het zijn dat mensen meer afval achterlaten in de openbare ruimte. Dit wil de gemeente voorkomen. Daarom brengt zij de komende maanden de vervuiling in de openbare ruimte in kaart. Hiermee is er een nulmeting vóór de invoering van het systeem van tariefdifferentiatie.

Na de invoering van het systeem zorgt de gemeente voor intensief toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

Elk jaar stijgt de afvalstoffenheffing. Dat is ook met het nemen van deze maatregelen het geval. De gemeente kijkt naar maatwerk voor kwijtscheldingsgerechtigden en geïndiceerde mensen met medisch afval in geval van een chronische ziekte, zoals incontinentieluiers en stoma-afval.

Om het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken, voert de gemeente de maatregelen stap voor stap door. De komende maanden informeert de gemeente haar inwoners over de maatregelen en over goed afval scheiden. Hagen: “Een duurzame gemeente zijn pakken we samen op. Samen aan de bak dus! Zodat het in onze gemeente niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen goed wonen en leven is en blijft.”

Op de foto: wethouder Kiki Hagen


advertentie