Digitale bijeenkomst Ideeënwerkplaats

De Ronde Venen - Tympaan-De Baat organiseert op 25 juni a.s. vanaf 20:00 uur een digitale inspiratiesessie.

Herken je dat de vraag 'Hallo, hoe gaat het?' in de coronatijd vaker aan je gesteld wordt? Of datje zelf de vraag vaker aan anderen stelt? Aan familie, vrienden, buren, kennissen of collega’s.

De coronatijd heeft veel bij mensen losgemaakt en in beweging gebracht, maar ook gezorgd voor rust en ruimte. Rust om te reflecteren op jouw manier van leven en werken en ruimte
om naar anderen om te kijken en nieuwe ideeën of initiatieven te ontwikkelen. Ideeën en
initiatieven die onze samenleving een stukje mooier en sterker maken.

Heb jij zo’n idee of initiatief ontwikkeld en deel je dat graag? Of heb je een initiatief voorbij zien komen dat jou heeft geraakt, aan het denken heeft gezet of in actie heeft gebracht? Deel dan dit idee of initiatief tijdens de eerste digitale inspiratiesessie van de Ideeënwerkplaats!

Wij horen graag vanuit welke drijfveren jij jouw initiatief hebt ontwikkeld, welke reacties je erop hebt gekregen, of het een eenmalige actie is geweest of dat je deze wilt voortzetten, en
wat jij nodig hebt of goed kunt gebruiken. Tympaan-De Baat denkt graag met je mee en biedt haar kennis, expertise en netwerk aan, zodat jij jouw idee verder kunt brengen.

Heb je zelf geen idee of initiatief ontwikkeld, maar vind je het wel leuk om te vertellen wat jou zo aansprak in de initiatieven die je voorbij hebt zien komen, dan hoort Tympaan-De Baat dat uiteraard ook graag!

De digitale inspiratiesessie biedt jou als inwoner of als professional een podium om te delen, ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, en van elkaar te leren. Het is een plek van vinden en gevonden worden. Van bouwen aan een mooiere en sterkere samenleving. Een samenleving waarin we naar elkaar omkijken en elkaar blijven vragen: Hallo, hoe gaat het?

De digitale bijeenkomst Ideeënwerkplaats vindt plaats op donderdag 25 juni a.s. en start om 20.00 uur. 'Inloop' vanaf 19.45 uur. De bijeenkomst loopt via Microsoft Teams.

Wil je deelnemen aan deze inspiratiesessie? Je bent van harte welkom! Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@derondevenen.nl. Je kunt daar ook terecht als je nog vragen hebt over de sessie.

De digitale bijeenkomst is onderdeel van de Ideeënwerkplaats, waar mensen met ideeën samenkomen met mensen die graag meedenken over goede ideeën. Deze groep meedenkers
bestaat uit inwoners, ondernemers, medewerkers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van gemeente De Ronde Venen.

Kijk voor meer informatie op www.ideederondevenen.nl.advertentie