Toelichting gemeente op nieuwe afvalmaatregelen

De Ronde Venen - Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 juni jl. werd een voorstel aangenomen waarin twee maatregelen stonden die er voor moeten zorgen dat de inwoners van de gemeente hun afval beter gaan scheiden.

De eerste maatregel is dat per 1 januari 2021 restafval nog maar driewekelijks opgehaald wordt in plaats van tweewekelijks. De tweede maatregel is dat per 1 januari 2022 een systeem van gedifferentieerde tarieven – ook wel diftar genoemd – wordt ingevoerd, waarbij de inwoner betaalt voor het aantal keren dat hij afval aanbiedt. 

Mede naar aanleiding van de vele, veelal negatieve, reacties op social media, waaronder op onze Facebookpaginaheeft de gemeente een toelichting op de maatregelen geplaatst.

In het stuk schrijft de gemeente dat het verbranden van restafval duur is en zorgt voor een hoge CO2-uitstoot. Daarnaast gaan er op die manier ook veel bruikbare grondstoffen verloren.

De kosten voor afval stijgen, iets wat de gemeente niet kan voorkomen. Wat ze wel kan doen, is die stijging beperken door het afval goed te scheiden. Het verlagen van de ophaalfrequentie naar eenmaal per drie weken draagt hieraan bij.

Vanaf 1 januari 2022 betaalt een inwoner per aanbieding van restafval via een restafvalcontainer of per storting in de ondergrondse container voor het restafval.

Wie goed afval scheidt, houdt minder restafval over. Hierdoor wordt minder vaak restafval aangeboden, waardoor je kosten lager zijn. Door de nieuwe maatregelen worden inwoners die goed afval scheiden dus beloond. 

Bij het goed scheiden van afval is de hoeveelheid restafval aanzienlijk lager. De ervaring is dat ook gezinnen met meerdere kinderen (en luiers) ruim voldoende hebben aan een restafvalcontainer van 240 liter die eenmaal per drie weken wordt geleegd.

Alle hoogbouwcomplexen krijgen een bovengrondse container met pasjessysteem voor het gft. Daarnaast bekijkt de gemeente per locatie hoe ze papier ze kan inzamelen.

Voor wat betreft het PMD-afval, (plastic, metalen en drankenkartons), kent de gemeente nauwelijks afkeuring op dat PMD-afval. Volgens de gemeente is dit 'natuurlijk iets waar we heel trots op zijn en graag zo willen houden'. Ervaringen uit andere gemeenten luiden dat de invoering van een container voor het PMD zorgt voor meer vervuiling en meer afkeur van het PMD. Hierdoor gaan veel grondstoffen verloren.

Het gescheiden afval wordt ook apart verwerkt en komt zeker niet op één hoop terecht, bezweert de gemeente.

Inwoners met specifieke vragen over wat met het afval gebeurt of waar het wordt verwerkt, kunnen contact met de gemeente opnemen. Op www.derondevenen.nl staan de contactgegevens.

Bij de invoering van tariefdifferentiatie wordt een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) ingezet om mensen die afval achterlaten aan te spreken en te bekeuren. Mensen die zwerfafval zien liggen, kunnen dat melden bij de gemeente, dan zorgt die ervoor dat het opgeruimd wordt.

De gemeente wijst erop dat alle informatie en achterliggende stukken op website van de gemeente te raadplegen zijn.

De tarieven voor 2021 en 2022 worden vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting. Als deze tarieven bekend zijn, komen deze op de website te staan.


advertentie