Nauwere samenwerking opvang statushouders

De Ronde Venen - 16 Utrechtse gemeenten, waaronder gemeente De Ronde Venen, gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders, zodat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt.

Op woensdag 17 juni ondertekende wethouder Rein Kroon, als plaatsvervanger van wethouder Alberta Schuurs, namens gemeente De Ronde Venen de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie.

Hierin staan afspraken over de inkoop van taaltrajecten en het voortzetten van de succesvolle regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’. Daarmee breiden de gemeenten de bestaande samenwerking uit.

Aanleiding daarvoor is de nieuwe Inburgeringswet, die ingaat op 1 juli 2021.

Vanaf dan zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. Nieuwkomers krijgen een
passend aanbod en zullen onder regie van de gemeente een inburgeringstraject volgen. De U16-gemeenten willen samen taalonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie voor inburgeraars gaan inkopen. Zo kunnen inburgeraars in de regio Utrecht gebruikmaken van kwalitatief goed taalonderwijs en maken malafide taalscholen geen kans meer.

Inburgeraars kunnen bovendien op passend niveau en op meerdere momenten in het jaar met werk-taaltrajecten starten. Ook is de doorstroming naar regulier middelbaar- en hoger onderwijs verbeterd. Deze brede aanpak helpt de inburgeraar met sneller en beter de taal te leren, een opleiding te volgen en betaald werk te vinden.

In het najaar volgt een inkoopconvenant met afspraken tussen de gemeenten die meedoen met de inkoop.

De gemeenten willen taaltrajecten gaan aanbieden die werk, stage of opleiding combineren. Dat gebeurt in samenwerking met onder andere taalscholen en werkgevers. De U16 wil deze trajecten juist ontwikkelen in sectoren op de arbeidsmarkt met een grote vraag naar personeel, zoals de ICT, zorg en onderwijs.

Deze aanpak biedt veel kansen. Enerzijds om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Anderzijds helpt dit de inburgeraar met taal leren in de school- en werkomgeving, wat de kans op duurzame inzetbaarheid en betaald werk bevordert.

Om statushouders beter te laten integreren in de Nederlandse samenleving is het beginnen met
inburgeren tijdens het verblijf in een AZC van groot belang. Hiervoor is in de regio Utrecht in 2017 de aanpak ‘de doorgaande lijn’ ontwikkeld. Elke statushouder krijgt een op maat gemaakt plan waarin de wensen, capaciteiten en mogelijkheden zijn opgenomen.

Door samenwerking tussen gemeenten, de sociale diensten en het COA kunnen statushouders tijdens hun verblijf in het AZC beginnen met integratie in de Utrechtse regio en vindt vervolgens een ‘warme’ overdracht plaats tussen het COA en de gemeente.

Op deze manier zijn de afgelopen jaren al ruim 300 statushouders begeleid. In de  bestuursovereenkomst is afgesproken dat de aanpak ook aankomende jaren wordt voortgezet.

Het ondertekenen van de vernieuwde bestuursovereenkomst is een volgende stap in de samenwerking tussen de 16 Utrechtse gemeenten op het gebied van asiel en integratie. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moedigt samenwerking tussen gemeenten in de uitvoering van de nieuwe wet inburgering aan.

De deelnemende gemeenten, ook wel U16-gemeenten genoemd, zijn naast De Ronde Venen: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Woerden, Zeist, Lopik, Montfoort, Oudewater, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.


advertentie