Voorbereidende werkzaamheden Uithoornlijn gestart

Regio - Hoewel de daadwerkelijke bouw van de Uithoornlijn pas in 2021 start, vinden er al verschillende voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo worden in de komende periode vooronderzoeken uitgevoerd, wordt om die reden het groen op de oude spoordijk weggehaald en worden alvast kabels en leidingen verlegd.

Dura Vermeer start eind 2020 met de inrichting van een werkterrein en de aanleg van een bouwweg naar dit werkterrein vanaf de Zijdelweg. Op het werkterrein, dat achter de bestaande bedrijfslocaties nabij de oprit van de N201 richting Mijdrecht komt te liggen, komen bouwketen te staan en vindt opslag van grond, bouwmateriaal en –materieel plaats. 

Dura Vermeer werkt op dit moment het ontwerp van de Uithoornlijn en de bijbehorende planning uit. Om tot het juiste ontwerp te komen, vinden in de komende periode verschillende vooronderzoeken plaats in het Amstelveense deel van het tracé (tussen de N201 en de J.C. van Hattemweg) en op de spoordijk vanaf de Randweg tot aan de aansluiting op de busbaan.

Het gaat hierbij om bodemonderzoeken, archeologische onderzoeken en diverse metingen. Ten behoeve van de onderzoeken prikt een vrachtwagen met een speciale naald in de bodem om de gesteldheid, kwaliteit en weerstand van de bodem te meten. Het uitvoeren van deze onderzoeken veroorzaakt geen hinder voor de omgeving.

Om het uitvoeren van de bodemonderzoeken mogelijk te maken het groen op de oude spoordijk verwijderd. Dit gebeurt na de schoolvakantie en buiten het broedseizoen. Omwonenden van de spoordijk zullen in de zomer worden geïnformeerd over planning, aanpak en mogelijke hinder.

Om huishoudens en bedrijven te voorzien van gas, water en licht liggen er veel kabels en leidingen in de grond in- en rond Uithoorn. Een deel van deze ondergrondse infrastructuur doorkruist het toekomstig tracé van de Uithoornlijn. Daarom worden, voordat Dura Vermeer start met de aanleg van de tramlijn, de cruciale kabels en leidingen verlegd.

In het najaar vindt een informatiebijeenkomst plaats. Datum, locatie en programma worden t.z.t. via verschillende kanalen verspreid. 


advertentie