Financiële gevolgen corona breed besproken

De Ronde Venen - Op uitnodiging van wethouder Alberta Schuurs heeft een breed gezelschap gesproken over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor inwoners. De Voedselbank, schuldhulpverleners, medewerkers van het Geldpunt, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, woningcorporatie GroenWest en andere aanwezigen constateren dat er nu opvallend weinig aanmeldingen zijn voor hulp en ondersteuning.

Dat is misschien niet zo gek, omdat de fysieke loketten gesloten waren. Maar ook nu de loketten weer voorzichtig opengaan, staan er geen lange rijen voor de deur, terwijl de telefoon evenmin roodgloeiend staat.

De groep deelnemers vreest het ergste. Misschien is dit de stilte voor de storm? Op dit moment zijn schuldeisers coulant en krijgen inwoners gemakkelijker uitstel van betaling, maar er komt een moment dat de buffer weg is en de rekeningen weer betaald moeten worden. Kan iedereen dan nog wel rondkomen?

“Veel inwoners zijn hun baan kwijt. In de regio zijn de ontslagen merkbaar. Zoals het ontslag van
uitzendkrachten en flexwerkers bij vliegtuigmaatschappijen. Maar ook jongeren die nu gaan afstuderen of een tijdelijk baan in de horeca hebben, hebben het moeilijk.” Zo stelt de aanwezige bewindvoerder.

Waar onder meer Tympaan-De Baat en de Voedselbank zich zorgen over maken, zijn de zelfstandige ondernemers. Bij het loket waar ondernemers tijdelijke bijstand kunnen aanvragen is het druk. Heel druk.

“De gemeente verleent bijstand. Maar dit is tijdelijk. We proberen daarom de ondernemers zo goed mogelijk te helpen met de doorstart van hun onderneming. We wijzen verder op een online stappenplan om geldzaken in beeld te brengen: Geldplan ZZP van het Nibud. Daarin staan tips om financiële problemen te voorkomen of aan te pakken", zo laat wethouder Alberta Schuurs weten.

Het vele thuisblijven leent zich goed om de financiën op orde te brengen. Kan ik besparen op mijn vaste lasten en andere uitgaven? Kan ik mijn inkomen verruimen en zijn er regelingen waar ik gebruik van kan maken? En hoe zit het met mijn buffer?

Ook als er nog niets aan de hand is, is het belangrijk om voorbereid te zijn. Het kan namelijk iedereen overkomen: een terugval in inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Inwoners die zich op zulke situaties hebben voorbereid, komen minder vaak in financiële problemen, blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Wethouder Alberta Schuurs: “Ik doe nadrukkelijk een oproep aan inwoners om niet bij de pakken neer te zitten. Kom langs bij het Geldpunt met vragen over geld, of als u er zelf niet uitkomt. Samen met de deskundigen gaat de gemeente de komende tijd aan de slag met het vroeg signaleren van schulden. We zetten alles op alles om te voorkomen dat financiële problemen ontstaan of verergeren.”


advertentie