Seniorenpartij: Vasthouden aan Actieplan 55+

De Ronde Venen - Na de verkiezingen in 2018 hebben de toenmalige coalitiepartners CDA, D66, VVD en Seniorenpartij DRV in het coalitieakkoord afgesproken dat voor kwetsbare groepen in
onze samenleving beleidsplannen gemaakt zouden worden: een Ouderenbeleidsplan én een
Jeugdbeleidsplan. 

Na het uittreden van de Seniorenpartij uit het college vorig jaar september zijn de andere coalitiepartners verdergegaan, zonder de afspraken in het coalitieakkoord te wijzigen. De portefeuille Ouderen is terecht gekomen bij wethouder Schuurs (VVD).

Tot grote verbazing van de Seniorenpartij is het 55plusplan/Ouderenbeleidsplan geschrapt uit de 1e Bestuursrapportage 2020 (periodieke rapportage van B&W aan de raad, waarin het verantwoording aflegt). Het plan was in september 2019 grotendeels afgerond en is in juni 2019 in de commissie behandeld.

Voor de uitvoering van dit plan was al geld gereserveerd in de begroting over 2019. Voor de ontwikkeling van dit plan is gesproken met de maatschappelijke partners en daarna is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van wat er voor ouderen van 55+ nodig is binnen De Ronde Venen. Van daaruit is een Actieplan 55plus opgesteld.

De huidige wethouder wil delen van dit plan opnemen in bestaande beleidsplannen. Daarin kan de Seniorenpartij zich vinden, maar het overzicht van wat wel of niet wordt uitgevoerd verdwijnt daarmee en doet geen recht aan de specifieke behoeften van onze senioren. 

Om deze reden dient de Seniorenpartij DRV, met als mede-indiener Ronde Venen Belang, tijdens de raadsvergadering van 1- en 2 juli a.s. een amendement in met de oproep aan het college dit onderhavige plan alsnog ter uitvoering op te nemen.


advertentie