Gezocht: plekken voor windmolens en zonnevelden

De Ronde Venen - De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft tijdens de raadsvergadering op 2 juli jl. de voorwaarden voor plaatsing van zonnevelden en windmolens vastgesteld. Deze voorwaarden komen bovenop de wettelijke eisen voor zonnevelden en windmolens.

De extra voorwaarden houden in dat moet worden gekeken naar onder meer inpassing in het landschap en de natuur, de gevolgen voor de agrarische sector, deelname van inwoners bij het plan en financiële participatie.

Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): "Zonnevelden en windmolens zijn nodig om in 2040 klimaatneutraal te zijn als gemeente. Alle daken vol leggen met zonnepanelen levert slechts 20% van onze energie op. We willen goede afwegingen maken zodat we de kwaliteit van ons mooie landschap beschermen. Daarom is het zo belangrijk dat de extra voorwaarden nu door de gemeenteraad zijn vastgesteld."

In september gaat de gemeente, samen met inwoners, belangengroepen en agrariërs. op zoek naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Via een digitale kaart geven inwoners aan welk gebied wel of niet geschikt is voor zonnevelden en windmolens. In november presenteert de gemeente de resultaten van de digitale kaart en de voor- en nadelen van de gebieden die in de kaart zijn aangewezen.

Op basis van deze informatie worden concept-zoekgebieden en de volgorde waarin gestart wordt uitgewerkt. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in april 2021 vervolgens een besluit.

De gemeente vindt het belangrijk dat een ontwikkelaar van zonnevelden en/of windmolens aandacht heeft voor de specifieke kwaliteiten van een gebied en dat deze de inwoners ook voortdurend betrekt bij de te nemen stappen. De gemeenteraad neemt een besluit over de vergunningsaanvraag van de ontwikkelaar.

Als de ontwikkelaar toestemming heeft, mag hij starten met bouwen. Het is gebruikelijk dat tussen het idee voor een zonneveld of windmolen, en het moment dat het er staat, een aantal jaren verstrijkt. Dit komt door de uitgebreide- en zorgvuldige processen die ontwikkelaars moeten doorlopen.

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam. Dan ontvangt u 6 keer per jaar het laatste nieuws over duurzame ontwikkelingen, subsidies en evenementen van de gemeente.


advertentie