Provincie vreest overlast toename vliegverkeer

Regio - De provincie Utrecht maakt zich zorgen over de groei van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het provinciebestuur heeft daarom een zogeheten zienswijze ingediend op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050.

Die nota van het kabinet biedt volgens de provincie geen garanties dat de aangekondigde groei van het aantal vluchten niet ten koste gaat van de leefbaarheid in woongebieden, natuur- en stiltegebieden en recreatiegebieden. Verder wil de provincie dat de normen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO aangehouden worden bij het bepalen of sprake is van geluidshinder.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: "Wij willen minder geluidsoverlast van vliegverkeer voor onze inwoners. Toch neemt deze overlast juist toe in onze provincie, helemaal als er nóg meer groei zou worden toegestaan. Dat deze ontwerp Luchtvaartnota ons geen enkele garantie geeft dat de hinder echt gaat afnemen kan echt niet en is niet meer van deze tijd."

Met de luchtvaartnota 2020-2050 zet het Rijk de grote lijnen uit voor de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaartsector in de komende decennia.


advertentie