Groen licht uitbreiding Bedrijventerrein Mijdrecht

Mijdrecht - Ondernemers op het Bedrijventerrein in Mijdrecht hebben dringend behoefte aan meer ruimte. Dat bleek vorig jaar uit een ruimtebehoefte-onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren.

De peiling maakte deel uit van een breed onderzoek naar de toekomst van het Bedrijventerrein Mijdrecht, in het kader van de Omgevingsvisie. Alle resultaten zijn samengevoegd in het zogeheten Oogstdocument. Met het vaststellen van dit document heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreiding van het bedrijventerrein met 12 hectare aan de noord- of oostzijde van het huidige gebied.

1 januari 2022 is de ingangsdatum van de Omgevingswet, die de wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. Verplicht onderdeel van deze wet is voor iedere gemeente het opstellen van een omgevingsvisie. Hierin staan de lange-termijnkeuzes voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur.

De gemeente betrekt inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij het opstellen van de omgevingsvisie. Voor de hele gemeente komt een omgevingsvisie, maar het opstellen daarvan gaat in etappes.

Bedrijventerrein Mijdrecht is als eerste onder de loep genomen. Met enquêtes, gesprekken en bijeenkomsten zijn wensen en ideeën verzameld voor de toekomst van het gebied. Belangrijke
conclusie is dat bewoners en ondernemers veel waarde hechten aan het bedrijventerrein als
economische motor van de gemeente.

Om in de toekomst voldoende economisch perspectief te bieden is uitbreidingsruimte noodzakelijk. Het creëren van 12 hectare extra ruimte is een belangrijke aanbeveling in het rapport. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.


advertentie