PvdA/GL vragen over bouwverkeer door Fortbuurt

Abcoude - De fractie van PvdA/GroenLinks (PvdA/GL) heeft schriftelijke vragen gesteld over de route van het bouwverkeer voor de vier woningen die aan de Stationsstraat in Abcoude worden gebouwd. Het college van B&W wil die route mogelijk maken via de Willem van Abcoudelaan.

Bewoners voelen zich overvallen en maken zich zorgen over de veiligheid en mogelijke schade aan hun huizen. PvdA/GL heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. 

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “De huizen langs de Willem van Abcoudelaan zijn ongefundeerd en de rioolwaterafvoer loopt via kwetsbare gresbuizen. Daarbij is het een kinderrijke buurt en loopt de route langs een broedplek van beschermde diersoorten zoals het waterhoen. PvdA/GroenLinks wil van het college weten hoe tot deze route is gekomen en welke alternatieven er zijn.”

Op 22 juni jl. stuurden inwoners van de ‘Fortbuurt’ een brief aan de gemeente waarin ze hun zorgen uitten over de voorgenomen ontsluiting. Zij maken zich niet alleen zorgen over schade aan hun woningen, maar ook over de veiligheid voor hun op straat spelende kinderen. Daarbij is men vooraf niet betrokken en kwam het besluit om de ontsluiting via deze buurt mogelijk te maken dan ook als een verrassing.

De ontsluiting is voorzien via het Land van Schoenmaker, de Willem van Abcoudelaan en via de Molenweg naar de Burgemeester des Tombeweg. Daarbij zijn er niet alleen zorgen over mogelijke schade aan huizen, maar ook over verstoring van beschermde diersoorten in het Land van Schoenmaker. Zo heeft bijvoorbeeld het waterhoen hier een nest.

De fractie van PvdA/GL heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. De fractie wil weten welke alternatieven er voor deze route zijn, en wat de voor- en nadelen daarvan zijn.

Verder wil de fractie weten wat gedaan wordt met de zorgen van omwonenden en hoe schade wordt voorkomen. En mocht er schade ontstaan, wil de fractie van het college weten hoe ervoor gezorgd wordt dat inwoners hierin zonder ingewikkelde procedures tegemoetgekomen worden.

Ook wil PvdA/GL weten hoe beschermde diersoorten beschermd worden en hoe het kan dat inwoners pas zo laat geïnformeerd zijn over de voorgenomen ontsluiting.

Als laatste wil de fractie weten hoe het college verder gaat communiceren met de inwoners en de bezwaren meeneemt in het verdere proces.

Klik op de link onder dit artikel voor de schriftelijke vragen.


advertentie