ANWB Automaatje mag weer rijden

De Ronde Venen - Na een periode van gedwongen stilstand in verband met de coronamaatregelen, is per 1 juli jl. ANWB AutoMaatje van Tympaan-De Baat weer opgestart.

De ANWB heeft het groene licht gegeven, en heeft een protocol opgesteld waaraan zowel chauffeurs als deelnemers moeten voldoen.

Bij de aanvraag van een rit bij het Servicepunt zal dit protocol doorgenomen worden. Als u geen klachten hebt en u bereid bent de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, kunnen de servicepuntmedewerkers weer een geschikte chauffeur aan u koppelen, die u veilig van/naar uw bestemming kan vervoeren.

Ritten dienen twee werkdagen van tevoren aangevraagd worden bij het Servicepunt, op telefoonnummer (0297) 58 76 00.

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten.

Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk.


advertentie