Gemeente loopt € 130.000 toeristenbelasting mis

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen loopt dit jaar zo'n € 130.000 aan toeristenbelasting mis. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Geldzaken op basis van cijfers van het CBS en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

In januari 2020 heeft het CBS de begrote inkomsten uit de toeristenbelasting per gemeente gepubliceerd. Na de corona-uitbraak zijn deze begrotingen echter verre van reëel. Hoewel reizen in Nederland weer is toegestaan is dit elders op de wereld nog niet het geval en zijn veel mensen nog terughoudend.

De inkomsten uit de toeristenbelasting over 2019 bedroegen voor De Ronde Venen € 202.000. De gemeente begrootte de inkomsten uit toeristenbelasting over 2020 op € 222.000. Naar aanleiding van de coronacrisis is een nieuwe verwachting opgesteld, die uitkwam op zo'n
€ 92.000. Dit betekent dat de gemeente om en nabij € 130.000 misloopt. Dit is een achteruitgang met 54%.

Door deze daling van de inkomsten uit toeristenbelasting ontstaat een gat in de lopende begroting van de gemeente.

Buurgemeente Stichtse Vecht zal naar verwachting een kleine € 172.000 aan toeristenbelasting mislopen. Woerden loopt naar verwachting € 53.000 mis. Uithoorn krijgt te maken met een verwachte daling van € 30.000. Van Nieuwkoop zijn geen cijfers bekend.

De gemeente met de naar verwachting grootste daling in de inkomsten uit toeristenbelasting is Amsterdam. Deze gemeente gaat naar verwachting € 116.000.000 minder ontvangen aan toeristenbelasting.


advertentie