Provincie: € 15 miljoen voor stikstofcrisis

Regio - De provincie Utrecht trekt zo'n € 15 miljoen uit om de stikstofcrisis aan te pakken, heeft Provinciale Staten besloten. Ook wil een meerderheid een onderzoek naar de effecten van een snelheidsverlaging op provinciale wegen van 80- naar 60 kilometer per uur om de uitstoot van stikstof te beperken.

Het miljoenenbedrag is de start voor wat bekend staat als een gebiedsgerichte aanpak. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot noemt haar voorstel een leidraad om de komende jaren de uitstoot van stikstof in de regio terug te dringen. € 10 miljoen wordt gestoken in een nieuw te vormen reservepotje stikstof. De rest van het bedrag gaat vooral naar procesmatige kosten.

In de nieuwe aanpak wordt gekeken met belanghebbenden, zoals boeren en natuurbeheerders, hoe gewerkt kan worden aan natuurherstel bij kwetsbare Natura2000-gebieden. Minder stikstof moet ook zorgen dat er meer ruimte is voor huizenbouw en nieuwe infrastructuur. De provincie gaat bepalen hoe die ruimte precies wordt verdeeld.

Concrete plannen over hoe hieraan gewerkt wordt, zijn nog niet helemaal duidelijk. Wel zijn de kwetsbare Natura2000-gebieden in Utrecht vooral omringd door agrariërs. Daarom zal voor de boeren de impact het grootst zijn. De gedeputeerde krijgt ondanks de vele kritiek op stikstofbeleid vanuit de sector ook complimenten voor haar contact en betrokkenheid met de Utrechtse veehouders.

In de provinciepolitiek werd afgelopen woensdag gediscussieerd over het stuk van de gedeputeerde. Meerdere partijen probeerden met eigen ingebrachte moties het voorstel nog wat bij te schaven.

Een voorstel van GroenLinks werd aangenomen om te kijken wat de effecten zijn van een snelheidsverlaging op de provinciale wegen. De provincie gaat daar onderzoek naar doen. Eerder verlaagde het Rijk ook al overdag de snelheid op de snelwegen van 130 naar 100 kilometer per uur om de uitstoot van stikstof terug te brengen.

Vanwege de verkeersveiligheid is door de provincie al eens eerder gekeken naar het terugbrengen van de snelheid op de provinciale wegen. Gedeputeerde Arne Schaddelee van mobiliteit vond het voorstel van GroenLinks dan ook een sympathiek idee.

Ook een voorstel van de SGP is aangenomen. De provincie zal er op toezien dat er geen handel ontstaat met vrijgespeelde stikstofruimte. De christelijke partij is bang dat boeren onder druk kunnen worden gezet om zich uit te laten kopen.

Moties van de Partij voor de Dieren om de veestapel te laten inkrimpen, konden niet rekenen op steun van genoeg andere partijen. Alleen GroenLinks en D66 stemden mee.

Op de foto: het Utrechtse Provinciehuis


advertentie