Strategisch OV-plan voor De Ronde Venen

De Ronde Venen - Het college van B&W heeft het Strategisch OV-plan vastgesteld. Dit plan bevat de uitgangspunten waaraan het toekomstig openbaar vervoer in de gemeente vanaf 2023 moet voldoen. De gemeenteraad wordt 1 oktober gevraagd met het plan in te stemmen.

Doel van het Strategisch OV-plan is de gemeente goed, snel en makkelijk bereikbaar te houden.
Daarvoor zijn snelle buslijnen nodig naar omliggende plaatsen en ondersteunende busdiensten in de gemeente. Beide soorten lijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het is geen keuze tussen de een of de ander.

De snelle lijnen (de huidige lijnen 126 en 130) lopen via de Industrieweg, Mijdrechtse Dwarsweg, N212 en N201. Er komt een beperkt aantal haltes langs deze routes. Door deze buslijnen vaak te laten rijden is er een snelle verbinding met Breukelen, Amsterdam Bijlmer/Arena en Uithoorn. Vanuit die laatste bestemming rijdt vanaf 2024 de Amsteltram rechtstreeks naar Amsterdam-Zuid.

Voor busreizen in de gemeente komt er een flexibel systeem.. Op dit moment is er al zo’n systeem in de vorm van SyntusFlex. Reizigers kunnen een rit van en naar een groot aantal haltes in de gemeente via de app en telefoon reserveren. Dit systeem is nu nog alleen in Mijdrecht, Waverveen en Wilnis actief, maar wordt uitgebreid naar Vinkeveen.

De buslijnen naar Hilversum (lijn 121) en Woerden (lijn 123) blijven wat het college betreft zoals ze nu zijn.

De gemeente beslist niet waar welke bussen rijden. Dat doet de provincie Utrecht. Wethouder Alberta Schuurs: “Het Strategisch OV-plan is het resultaat van een uniek proces. We hebben hiervoor het inwonerpanel geraadpleegd en in een aantal sessies met de gemeenteraad besproken wat we belangrijk vinden en wat we willen realiseren. Zo is het in een vroeg stadium duidelijk wat De Ronde Venen wil bij de aanbesteding van de nieuwe busconcessie. We hebben niet afgewacht op wat ons gaat overkomen.”

Na vaststelling van het Strategisch OV-plan door de gemeenteraad, maakt de gemeente haar uitgangspunten kenbaar bij de provincie. De volledig vernieuwde dienstregeling kent een lange voorbereidingstijd en gaat in per december 2023.


advertentie