Onderwijs en bedrijfsleven slaan handen ineen

Regio - Een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is noodzakelijk om in de toekomst te beschikken over voldoende en goed opgeleide vakmensen. Om dit te realiseren hebben Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland (OBM) en ROC Midden Nederland (ROCMN) op dinsdag 14 juli jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een publiek private samenwerking.

Deze samenwerking start vanaf 1 september 2020. Onder de naam MAKE Center zal na de zomer op het parkeerterrein van ROCMN aan de Harmonielaan in Nieuwegein een nieuwe praktijkhal worden gebouwd waarin mbo-studenten en vakmensen uit de maakindustrie samenwerken en van elkaar leren. 

Deze publiek-private samenwerking van OBM en ROCMN is uniek in de regio Midden-Nederland, waar veel maakbedrijven zijn gevestigd. In de maakindustrie zijn bedrijven actief die in enkele gevallen zelfs wereldspeler zijn op het gebied van het maken van terminaltrekkers voor havens en industrie, van machines voor de aardappelverwerkende industrie tot verpakkingsmachines voor de levensmiddelenbranche. Het is een cruciale branche voor de Nederlandse economie. 

MAKE zal vanuit een bedrijfscultuur opereren, de (opleidings)vraag vanuit de markt is leidend. MAKE biedt kwalificerende mbo-opleidingen aan. Er wordt al gekeken hoe en wanneer het opleidingsaanbod kan worden uitgebreid om de theoretische en de praktische leerweg samen te brengen, en om te kijken naar een betere aansluiting op het hbo door middel van AD (associate degree) opleidingstrajecten voor havisten. In het kader van het thema ‘leven lang ontwikkelen’ zal ook het opleiden van werknemers via gekwalificeerde cursussen en trainingen steeds meer vorm krijgen.

Door direct dingen in de praktijk te doen, te experimenteren en zo te ervaren leren studenten sneller. In het MAKE Center leren ze met nieuwe machines werken en zo ervaring opdoen met de technieken van morgen. De praktijklessen die hier worden gehouden en het werk bij hun werkgever sluiten op deze manier beter op elkaar aan. 

In allerlei werkgroepen is de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de ontwikkeling van het curriculum, het bepalen welke investeringen in machines en mensen nodig zijn. Diverse vertegenwoordigers van bedrijven en docenten zijn hierbij betrokken. 

De stakeholders van OBM zullen investeren in machines en de verdere inrichting van het MAKE Center. In februari 2021 zal deze nieuwe praktijkhal haar deuren openen.

Johan Spronk, voorzitter College van Bestuur van ROC MN: “ROC MN staat open voor meer samenwerking met het bedrijfsleven. Of dit nu is op het gebied van horeca of de maakindustrie. Onderwijs en bedrijven moeten meer samen optrekken ken om vakbekwaam personeel op te leiden en in te spelen op de vraag van uit de markt”.

Op de foto: een artist's impression van de nieuwe praktijkhaladvertentie