'Maak mer-rapporten N201 openbaar'

Regio - De provincie heeft enige tijd geleden de plannen gepresenteerd over de aanpassing van de N201. De plaatselijke partij Lokaal Liberaal uit Stichtse Vecht wil dat het college van B&W van Stichtse Vecht alles in werking zet om de volledige geluids- en milieu effectrapporten openbaar te maken voor de dorpsraad Loenersloot. 

Lokaal Liberaal: 'Bij de kern Loenersloot resulteren de plannen tot een opstelstrook van 2X2 rijbanen tot het stoplicht midden in het dorp waarna de twee rijbanen worden teruggebracht tot die ene rijbaan over de Loenerslootse brug. De dorpsraad Loenersloot heeft middels een WOB-verzoek de rapporten over geluids- en milieueffecten opgevraagd. Echter zijn deze niet volledig en worden deze na onze informatie pas na 29 september a.s. vrijgegeven. Met de Statencommissie Milieu en Mobiliteit op 28 oktober a.s. en de beslissing van Provinciale Staten op 11 november a.s. is het dan voor de Dorpsraad Loenersloot onmogelijk om de rapporten tijdig te laten beoordelen.'

Lokaal Liberaal: 'Het zou fijn zijn als het college bij de provincie gaat bewerkstelligen dat de volledige geluids- en milieueffectrapporten over de N201 nabij Loenersloot zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 1 september, door de provincie worden vrij gegeven aan de dorpsraad Loenersloot.'

Bron: RTV Stichtse Vecht


advertentie