Tijdelijke verhuizing gemeentepagina

De Ronde Venen - De gemeentepagina van De Ronde Venen is tijdelijk niet zichtbaar in weekkrant De Groene Venen. In de weken 31, 32, 33 en 34 verschijnt deze krant namelijk niet.

Kijk in die periode voor gemeentelijk nieuws en mededelingen op www.derondevenen.nl.

Op woensdag 12 augustus a.s. publiceert de gemeente de officiële bekendmakingen en mededelingen in weekblad de Nieuwe Meerbode.

Daarna is de gemeentepagina weer terug te vinden in De Groene Venen.


advertentie